Siirry sisältöön

Ympäristönsuojelun päätöksen tiedoksiantokuulutus 18.6.2024

Dnro 1475/11.01.03/2024 Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta Hakija Jatke Toimitilat Oy Asia Porvoon kaupungin ympäristönsuojelu/ympäristönsuojelutarkastaja on 17.6.2024 tekemällään päätöksellä nro 17/2024 (diaarinumero 1475/2024) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla Jatke Toimitilat Oy:lle osoitteessa Taidetehtaanpolku 5 suoritettavaa paalutusta ja ponttausta koskevat määräykset. Päätös koskee 1.7.2024-1.2.2025 suoritettavaa työtä. Julkipantu 18.6.-25.7.2024

Kaupunginhallituksen päätökset 17.6.2024

Ero luottamustoimesta Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää Elin Anderssonille vapautuksen Lupa- ja valvontalautakunnan puheenjohtajan tehtävästä ja valitsee uuden puheenjohtajan hänen tilalleen. Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohje 2025–2027 ja talousarviokehys vuodeksi 2025 Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vuosien 2025–2027 talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeen ja talousarviokehyksen vuodeksi 2025 sekä lähettää talousarviokehyksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 29.5.2024 […]

Ympäristönsuojelun päätöksen tiedoksiantokuulutus 17.6.2024

Dnro 1590/11.01.03/2024 Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta Hakija Leevi Paananen Asia Porvoon kaupungin ympäristönsuojelu/ympäristönsuojelutarkastaja on 14.6.2024 tekemällään päätöksellä nro 14/2024 (diaarinumero 1590/2024) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla Leevi Paanaselle Porvoon Mopomiittiä koskevat määräykset. Päätös koskee 29.6.2024 järjestettävää tapahtumaa. Julkipantu 17.6.-24.7.2024

Sähkökatkos Saksalan vesilaitoksella 18.6 – saattaa aiheuttaa alhaisempia paineita vesijohtoverkostossa Porvoon pohjoisosissa

Porvoon veden rakennustyöt Saksalan uudella vesilaitoksella etenee suunnitellusti. Laitoksella tehtävien sähkötöiden muutostyöt aiheuttavat sähkökatkoksen vesilaitoksella tiistaina 18.6. klo 7-14 välisenä aikana. Sinä aikana paineet saattavat olla alhaisemmat vesijohtoverkostossa Porvoon pohjoisosissa. Pahoittelemme sähkötöistä johtuvia mahdollisia painehäiriöitä.

Ympäristöterveysjaoston kokous 13.6.2024

Ympäristöterveysjaosto päätti yksimielisesti antaa elintarvikelain nojalla uhkasakolla vahvistetun määräyksen Ab Herek Oy:lle ja vahvistaa terveystarkastajan kiireellisenä määräämän asumiskiellon Porvoossa sijaitsevalle asunnolle kyseessä olevan voimakkaan hajuhaitan vuoksi, jonka terveystarkastaja on huomannut. Jaosto päätti, että Ravintola Myllylle annetut määräykset ja sakon uhka raukeavat, koska kaikkia määräyksiä oli riittävästi noudatettu. Lisäksi jaosto päätti hyväksyä Lapinjärven kunnan vesilaitoksen riskienhallintasuunnitelman […]

Ympäristösuojelun päätöskuulutus 14.6. – 21.7.2024

Dnro 1577/11.01.03/2024 Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta. HakijaTirmon Saaristokeskus Oy Päätöksen pääasiallinen sisältöPorvoon kaupungin ympäristönsuojelu/ympäristönsuojelutarkastaja on 13.6.2024 tekemällään päätöksellä nro 13/2024 (diaarinumero 1577/11.01.03/2024) anta-nut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla Tirmon Saaristokeskus Oy:lle osoitteessa Tirmontie 611 järjestettäviä musiikkitapahtumia koskevat mää-räykset. Päätös koskee välillä 21.6.-24.8.2024 järjestettäviä tapahtumia. Julkipantu                        14.6. – […]