Hoppa till innehåll

Slutrapport på basen av växelverkan av Kokon idrottscentrum

Slutrapport på basen av växelverkan är färdig

Stadsstyrelsen inledde sommaren 2019 utvecklingen av Kokon idrottscentrum. Första versionen av koncept- och fastighetsutvecklingsplanen för Kokon idrottscentrum blev färdig i februari 2021. Under hösten 2021 ordnade staden en omfattande process för hörande och engagerande av invånare och olika intressentgrupper. På basen av den har konceptplanens ändringsbehov utvecklats vidare.

Invånarna fick berätta sina åsikter i en för alla öppen enkät. I workshoppar hördes dessutom speciellt idrottsföreningar, men också bland annat handikapprådet, föräldraföreningar, seniorer samt företagare inom evenemangs- och idrottsbranschen.

Presentation, växelverkan och politisk styrning (delvis på finska), stadplaneringschef Dan Mollgren, Borgå stad
Presentation, Rapport på basen av växelverkan, Sitowise Oy