Hoppa till innehåll

Ändringar i stadens hälsotjänster och coronamottagning 4.6

Eftersom coronasituationen lugnat ner sig, kan staden minska sina coronarådgivnings- och mottagningstjänster en aning. Samtidigt kan staden i någon mån öka de icke-brådskande men nödvändiga hälso- och sjukvårdstjänster. För att närståendevårdarna ska orka med sitt arbete erbjuder staden fortsättningsvis timvikarier och andra stödtjänster.

Eftersom coronasituationen lugnat ner sig, kan staden minska sina coronarådgivnings- och mottagningstjänster en aning. Samtidigt kan staden i någon mån öka de icke-brådskande men nödvändiga hälso- och sjukvårdstjänster. För att närståendevårdarna ska orka med sitt arbete erbjuder staden fortsättningsvis timvikarier och andra stödtjänster.

Coronarådgivning och luftvägsinfektionsmottagning 

Ett av telefonnumren för tidsbokning och rådgivning tas ur bruk och luftvägsinfektionsmottagningens öppettid vardagar blir kortare. Ändringarna gäller från den 8 juni. Den som får symtom av luftvägsinfektion, t.ex. snuva, hosta, ont i halsen, muskelvärk eller feber, eller ont i magen och/eller diarré, bör stanna hemma och ringa till hälsovårdscentralens coronarådgivning. 

Coronarådgivning per telefon:   

  • Mån.–fre. kl. 8–15.30: 040 547 7764, 040 481 0344 
  • Lör.– sön. kl. 8.30–13: 040 547 7764  

Den som ringer till rådgivningsnumret hänvisas vid behov till provtagning eller till luftvägsinfektionsmottagningen.  

Luftvägsinfektionsmottagningen betjänar:  

  • Enligt tidsbokning mån.–tors. 8-15.30, fre. 8–15, lör.–sön. kl. 9–13.  

– Även om coronasituationen i Borgå nu är lugn, vill vi fortfarande påminna alla om betydelsen av hand- och hosthygien och säkerhetsavstånd, i synnerhet nu när olika tjänster öppnas och vi möter mera andra människor, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen. 

Hälsotjänster 

Hälsovårdscentralen och mun- och tandvården ökar kapaciteten för icke-brådskande men nödvändig vård.  Klienter med behov av fortsatt vård kontaktas för bokning av mottagningstid. 

Terapeuterna fortsätter med bokning av mottagningstider för icke brådskande vård från och med den 8 juni. 

Minnespoliklinikens tidsbokning öppnar den 3 augusti. 

Stöd för närståendevårdare 

– Vi är bekymrade för hur närståendevårdarna mår. Vi har från många håll fått budskap om att vardagen håller på att bli tung för väldigt många. Hjälp och stöd finns att få från oss, och vi uppmuntrar närståendevårdarna att använda dessa stödformer. Vi sätter stort värde på det arbete som bl.a. tredje sektorn gjort för närståendevårdare, säger Kirsi Oksanen, servicedirektör inom äldreomsorg och handikapptjänster.  

Närståendevårdare får timvikarier som kommer till hemmet. Timvikarier ordnas 3 timmar/gång, och i en exceptionell situation kan denna stödform beviljas upp till sex gånger per månad. När Wilhelminaavdelningen ändrades till coronaavdelning har vi ordnat intervallvård på Näse rehabiliteringsavdelningar och nu framöver också vid våra köptjänstenheter. Intervallvård och timvikarier i hemmet koordineras av Rodrets servicekoordinator, tfn 040 676 1414 vardagar kl. 9–15. Utöver de nämnda stödformerna har fysioterapeut- och ergoterapeutresurser riktats till närståendevårdare.