Hoppa till innehåll

Ansökningstiden för tjänsten som kultur- och fritidschef gick ut

Ansökningstiden för tjänsten som kultur- och fritidschef gick ut den 22 januari kl. 12.00. Det lämnades in 21 ansökningar till tjänsten.

Ansökningstiden för tjänsten som kultur- och fritidschef gick ut den 22 januari kl. 12.00. Det lämnades in 21 ansökningar till tjänsten.

Bildningsdirektör beslutar om val av direktör.

Tjänsten söktes av:

 • konstmagister Anu Akkanen
 • politices magister Martin Andersson
 • politices magister Leif Eriksson
 • filosofie magister Heini Haapaniemi
 • musikmagister Antti Hartikainen
 • filosofie magister Susann Hartman
 • filosofie magister Hilkka Hyttinen
 • filosofie magister Johanna Junno
 • filosofie magister Dmitri Kälviläinen
 • musikmagister Mikko Leppänen
 • musikpedagog (YH) Pekko Lindholm
 • ekonomie magister Anders Lindholm-Ahlefelt
 • politices magister Emilia Mattsson
 • musikmagister Tiina Nikander-Koivukangas
 • magister i gymnastik- och idrottsvetenskaper Johanna Pekkanen
 • filosofie magister Joonas Sillanpää
 • musikmagister Stefan Simonsen
 • filosofie magister Keth Strömdahl
 • magister i gymnastik- och idrottsvetenskaper Jyrki Vähätalo
 • filosofie magister Annelie Åkerman-Anttila

En sökande önskar att namnet inte publiceras.

De centrala ansvarsområdena för kultur- och fritidsdirektören är att inom bildningssektorns ledning, ansvara för att Kultur- och fritidstjänsternas ekonomi, verksamhet och utveckling av uppgiftsområdet leds enligt Borgå stads strategi.

Till uppgiftsområdet hör sex verksamhetsenheter: biblioteks-, kultur-, idrotts- och ungdomstjänsterna samt grundläggande utbildning inom konst och de regionala tjänsterna som läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet erbjuder.