Hoppa till innehåll

Är din vardag trygg i Östra Nyland? Svara på enkäten och påverka saken! 

Östra Nylands säkerhetsarbetsgrupp frågar igen en gång av kommuninvånarna i Östra Nyland om trygghet. Trygghetsenkäten är öppen till 4.10.2020. Genom enkäten kartläggs hur trygga invånarna upplever sin vardag och hur de upplever sina möjligheter att påverka tryggheten med olika åtgärder.

Östra Nylands säkerhetsarbetsgrupp frågar igen en gång av kommuninvånarna i Östra Nyland om trygghet. Trygghetsenkäten är öppen till 4.10.2020. Genom enkäten kartläggs hur trygga invånarna upplever sin vardag och hur de upplever sina möjligheter att påverka tryggheten med olika åtgärder.

Enkäten förverkligas i samarbete med SILMU-byarna i Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgå, Pukkila och Sibbo. Enkäten kan besvaras antingen på webben eller som pappersenkät på platser som de olika kommunerna har nämnt. I Borgå finns pappersenkäten på Servicekontoret Kompassen, Krämaretorget B.

Genom att svara på enkäten kan du inverka på en tryggare vardag i framtiden. Enkäten är en del av kommunernas gemensamma säkerhetsplan, som styr säkerhetsarbetet i området. Enkäten förverkligas med två års mellanrum.