Hoppa till innehåll

Årskurs 7–9 och gymnasier återgår till närundervisning den 26 april

Årskurserna 7–9 och gymnasierna i Borgå återgår helt till närundervisning måndagen den 26 april, enligt läsordningen.

Årskurserna 7–9 och gymnasierna i Borgå återgår helt till närundervisning måndagen den 26 april, enligt läsordningen.

Enligt stadsstyrelsens beslut fortsätter 7- och 8-klassarna att turvis delta i närundervisning till den 25 april. Stadens ledningsgrupp konstaterade vid sitt möte den 20 april att den inte föreslår en fortsättning på arrangemangen med distansundervisning, eftersom stängning av skollokaler för att hindra spridning av epidemin inte i nuläget är en nödvändig åtgärd enligt lagen om smittsamma sjukdomar. 

– I Borgå har incidensen för nya infektioner sjunkit. Senaste vecka var incidensen 125, nu 102,9. Även om coronaläget fortfarande är allvarligt, är det viktigt för de ungas välbefinnande och inlärningsresultat att fortsätta med närundervisning, konstaterar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Stadens ledningsgrupp slog också fast att gymnasierna återgår helt till närundervisning den 26 april. Med beslutet slopas alltså den tidigare linjen att ordna närundervisning för en årskurs åt gången fram till den 9 maj.

– I denna situation vill vi trygga de ungas inlärning och skolgång – och deras sociala kontakter. Samtidigt kan vi bättre tillgodose behovet av särskilt stöd och förebygga marginalisering. Återgång till närundervisning är en del av linjen, där barnens och de ungas välbefinnande ligger i fokus, när vi så småningom lättar på coronarestriktionerna, säger bildningsdirektör Sari Gustafsson.

– I närundervisningen ska alla noggrant följa anvisningarna om användning av munskydd, god handhygien och tillräckliga avstånd. Särskilt under måltider ska trygga avstånd eftersträvas. Gymnastiklektioner kan med fördel ordnas utomhus, och kontaktgrenar lämnas bort. Exempelvis får man inte spela fotboll, men passningsövningar är tillåtna, påpekar chefläkare Kati Liukko.

– Vi tillönskar barnen, de unga och vårdnadshavarna ork med slutspurten på terminen, det är bara sex veckor kvar till sommarlovet, säger Gustafsson uppmuntrande.