Hoppa till innehåll

Årskurserna 7–9 följer läsordningen under distansundervisningsperioden

Årskurserna 7–9 i Borgå övergår till distansundervisning för tre veckor 8–28 mars.

Årskurserna 7–9 i Borgå övergår till distansundervisning för tre veckor 8–28 mars.

Undervisningen ordnas via uppkoppling på distans och enligt läsordningen. Förberedande undervisning och undervisning för elever med särskilt stöd sker som närundervisning.

Våren 2020 sammanställdes kvalitetsrekommendationer för distansundervisningen som ska säkerställa en enhetlig kvalitetsnivå.

– Det centrala är att eleven har rätt att dagligen få stöd för sitt lärande av läraren och att vara i växelverkan med sin klass, sammanfattar utbildningsdirektör Jari Kettunen.

– Det är också viktigt att eventuella svårigheter med inlärningen upptäcks och att man tar itu med detta. Elever och vårdnadshavare måste veta till vem de kan vända sig med olika frågor: läraren svarar för undervisning, rektorn svarar för planering och ledning av undervisningsarrangemang och elevvården svarar för stöd för välmåendet, konstaterar utbildningsdirektör Rikard Lindström.

– Avsikten är att läsordningen följs. Teams-lektioner och undervisningspass är huvudregel men ibland kan det också förekomma övningar som eleven ska utföra ensam, konstaterar utbildningsdirektörerna.

– Även om vi redan har erfarenhet av distansundervisning, kommer vi säkert att möta på utmanande situationer eller problem med tekniken. Vi jobbar hela tiden med att lösa dessa och utveckla våra arbetsrutiner. Om vårdnadshavaren är orolig över elevens skolgång, lönar det sig att med låg tröskel vara i kontakt med klassföreståndaren.

Skolluncher, elevdatorer och transporter

Elever i närundervisning äter i skolan. För elever i distansundervisning kan man beställa hämtlunch som kan avhämtas två gånger i veckan, i regel från den egna skolan. Maten är färdigmat, till exempel lasagne, broilerpasta och köttbullar och mos. Vegetarisk mat enligt skolans matsedel.

Tillgången på datorer i hemmen har kartlagts redan under hösten och majoriteten av eleverna har hemma en dator som lämpar sig för skolgång. Vid behov kan man låna dator från skolan.

Transporterna för elever i närundervisning fortsätter som normalt och transporterna för elever i distansundervisning har avbokats för distansundervisningsperioden.