Hoppa till innehåll

Årskurserna 7–9 och gymnasierna övergår delvis till närundervisning 12.4.2021

Stadsstyrelsen i Borgå beslutade vid ett extra möte fredagen den 9 april att årskurserna 7–9 i Borgå övergår delvis till närundervisning måndagen den 12 april.

Stadsstyrelsen i Borgå beslutade vid ett extra möte fredagen den 9 april att årskurserna 7–9 i Borgå övergår delvis till närundervisning måndagen den 12 april.

Detta innebär att eleverna är turvis i när- och distansundervisning. Utbildningsdirektörerna har gjort ett likadant beslut för gymnasierna. 

Eleverna i årskurs 9 övergår helt till närundervisning måndagen den 12 april. Eleverna i årskurs 7–8 börjar däremot i närundervisning turvis den 12–25 april. Eleverna i årskurs 8 är i distansundervisning den 12–18 april, medan eleverna i årkurs 7 är i distansundervisning den 19–25 april. Till övriga delar ordnas undervisningen som närundervisning. Nödvändig närundervisning tryggas ändå fortsättningsvis. Närundervisning erbjuds bland annat till dem som får specialundervisning samt till studerande som behöver individuellt stöd av olika skäl.

– Eleverna i årskurs 9 håller på att avsluta grundskolan, och de får snart sina avgångsbetyg. Under de följande åtta veckorna ska slutbedömningarna göras. Eleverna behöver stöd för att slutföra sina studier och också handledning för sina fortsatta studier. Eleverna i årskurs 9 omfattas redan av den utvidgade läroplikten, och vi måste tillsammans med läroanstalterna på andra stadiet se till att de får en trygg och fungerande studiestig för fortsatta studier, säger bildningsdirektör Sari Gustafsson. 

Studerande i gymnasierna övergår till delvis närundervisning så att en årskurs i taget får närundervisning en vecka åt gången under tiden 12.4–9.5.2021. Dessutom erbjuds närundervisning till studerande som behöver särskilt stöd.

– Det är mycket viktigt att man i skolorna noggrant följer anvisningarna gällande hälsosäkerhet i fråga om trygga avstånd, hygien och användning av munskydd, betonar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.   

– Vi följer noggrant med hur coronaläget utvecklas i Borgå. Vi övergår till närundervisning helt och hållet så snart som möjligt, men om coronaläget blir sämre, kan det också hända att vi på nytt blir tvungna att återgå till distansundervisning i större utsträckning, konstaterar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har rekommenderat distansundervisning för årskurs 7–9, gymnasier, yrkesläroanstalter, läroanstalter inom det fria bildningsarbetet, yrkeshögskolor och universitet, ifall det med beaktande av det regionala epidemiläget inte är möjligt att övergå till alterneringsmodellen.

Också Borgå stads hälsomyndighet konstaterar i ett sakkunnigutlåtande att det fortfarande är nödvändigt att delvis hålla skolorna stängda för att förhindra spridning av coronaviruset. Enligt utlåtandet befinner sig Borgå fortfarande i en allvarlig fas av samhällsspridning, och situationen har inte förbättrats betydligt, även om incidensen har sjunkit en aning. Incidenstalet är nu ungefär 125. Den virusvariant som nu är dominerande smittar dessutom mycket lättare även barn och unga.

Hälsomyndigheten rekommenderar att årskurserna 7–9 och andra stadiet övergår till en alterneringsmodell, där en eller två årskurser åt gången är i närundervisning. På det sättet kan man sörja för tillräckliga avstånd i närundervisningen och undvika onödiga massexponeringar och insjuknanden.