Hoppa till innehåll

Borgå övergick igen till coronaepidemins accelerationsfas

Enligt den regionala samordningsgruppen för coronaläget i Nyland har coronaepidemin igen övergått till accelerationsfasen i Borgå. Det görs ändå inga ändringar i coronarestriktionerna i Borgå tills vidare, konstaterade Borgå stads ledningsgrupp vid sitt möte den 9 juli.

– Incidenstalet har stigit i Borgå och är för tillfället redan över 70. Andelen positiva testresultat bland de testade är hög, ungefär två procent. Smittspårningen fungerar fortfarande väl. Smittkällan är känd i över 90 procent av fallen. Smittspårningen har ändå tidvis varit belastad på grund av det stora antalet exponerade, beskriver chefläkare Kati Liukko.

Coronasmittorna ökade betydligt i Borgå efter midsommaren. Den här veckan (vecka 27) har konstaterats sammanlagt 10 smittfall fram till fredagen. Förra veckan (vecka 26) konstaterades 22 smittfall. Under hela juni konstaterades 29 smittfall. I många av smittfallen är det fråga om fortsatt smittspridning efter midsommarfester och fotbollsresor till S:t Petersburg.

– Det är fortfarande viktigt att hålla säkerhetsavstånd, använda munskydd, iaktta god handhygien och gå på coronatest vid minsta symptom på coronasmitta. Det finns nu gott om lediga vaccinationstider, och nästa vecka får man ju komma och vaccinera sig också utan tidsbeställning, berättar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Smittspårarna har arbetat flitigt efter midsommaren, för över 200 personer har exponerats för viruset efter midsommaren.

– Vi förstår att det är tråkigt att bli satt i karantän på sommaren. Det är ändå oerhört viktigt att man svarar öppet och ärligt på smittspårarnas frågor och att de exponerade berättar om alla sina närkontakter. Under de senaste dagarna har det upptäckts också sådana nya smittkedjor som skulle ha kunnat undvikas, om vi hade kunnat sätta alla exponerade i karantän i tid. Förstås är det också klart att man inte får bryta mot karantänen. Endast på det sättet kan vi förhindra att coronaläget försämras ytterligare i Borgå, betonar Kati Liukko.