Hoppa till innehåll

Borgå stad ändrar strategin för spårning av coronavirussmittor och informering av smittor

Borgå stad ändrar strategin för spårning av coronavirussmittor. I fortsättningen koncentrerar sig spårningen i första hand på exponeringssituationer med stor och måttlig risk.

Borgå stad ändrar strategin för spårning av coronavirussmittor. I fortsättningen koncentrerar sig spårningen i första hand på exponeringssituationer med stor och måttlig risk.

Situationer eller tillställningar med märkbar risk är bl.a. exponering från en familjemedlem eller i saminkvartering och exponeringar i dansrestauranger, barer och pubar eller i nattklubbar. Situationer med måttlig risk är t.ex. körsång med över 10 personer, fjärrtrafik, lagsport och gruppmotionering och kontaktgrenar inomhus.

– Alltså om det i fortsättningen t.ex. i skolor eller daghem finns bara en coronapositiv person, börjar vi inte med stora utredningar utan kartlägger bara exponeringar i nära förhållanden, säger infektionsläkare Jeff Westerlund. 

Genom ändrad spårningsstrategi försöker man avlasta spårarnas arbete.

– Spårningen är i dagsläget mycket belastad, varför vi nu måste göra kriterierna för spårningen strängare, fastställer Westerlund.

Omfattande information om enskilda smittor i skolor och daghem ges inte längre

Samtidigt slutar staden informera i offentligheten om enskilda smittor i skolor och daghem. Det informeras inte heller om enskilda smittor på Borgå stads arbetsplatser. I fortsättningen informerar skolor och daghem vårdnadshavarna om en lindrig exponering och om att man inte ska tveka att gå till testet, om det förekommer symptom.

Myndigheterna för smittsamma sjukdomar sätter i fortsättningen i karantän de personer som har blivit exponerade hemma eller i saminkvartering även om de har fullt vaccinskydd.

– Vi har haft flera s.k. genombrottsinfektioner när en exponerad har fått sjukdomen från en familjemedlem. Exponeringen är så stark i hemförhållanden att vaccinskyddet förblir bristfälligt. Dessa genombrottsinfektioner har sedan lett till flera massexponeringar, påpekar Westerlund. 

När ska ett barn under 12-år coronavirustestas?

I Borgå följer man THL:s linje om coronavirustest för barn under 12 år.

 – Vårdnadshavaren har dock alltid rätt att ta barnet till test. Barnet testas också innan dess karantän slutar, säger Westerlund.

Enligt THL testas barn under 12 år i regel bara, om barnet har symptom och har blivit exponerat, eller om det i familjekretsen finns en person över 16 år utan fullt vaccinskydd mot covid-19 eller en person med bristfälligt immunskydd mot coronaviruset.

Testningspraxis för över 12 åringar fortsätter på samma sätt som tidigare.