Hoppa till innehåll

Borgå uppdaterade sin rekommendation om munskydd till att motsvara den regionala rekommendationen

Borgå stad har uppdaterat sin rekommendation om munskydd så, att den står i samklang med den rekommendation som Nylands regionala coronakoordinationsgrupp har utfärdat.

Borgå stad har uppdaterat sin rekommendation om munskydd så, att den står i samklang med den rekommendation som Nylands regionala coronakoordinationsgrupp har utfärdat.

Rekommendationerna gäller personer som har fyllt 12 år. Oberoende av rekommendationerna har var och en rätt att besluta om egen användning av munskydd.

– Det är bra att använda munskydd för så kan vi skydda varandra och undvika karantäner som är tråkiga särskilt för barn och unga, betonar ansvariga läkaren för smittsamma sjukdomar Jeff Westerlund.

– Coronan är ännu inte förbi, och antalet smittor har under de senaste dagarna börjat stiga också i Borgå, fortsätter social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Användning av munskydd rekommenderas i offentliga inomhuslokaler alltid, om personen inte har fullt vaccinskydd

Borgå stad rekommenderar användning av munskydd i offentliga inomhuslokaler alltid, om personen inte har fullt vaccinskydd eller om personen inte har haft coronavirussjukan under föregående sex månader. Det finns också anledning att alltid använda munskydd när man är på väg till coronavirustestet och innan testresultatet blir färdigt, om personen nödvändigtvis måste röra sig utanför hemmet.

Trots vaccinskyddet rekommenderas användning av munskydd till alla i situationer där det finns en höjd smittorisk och spridningspotential för coronaviruset. Det rekommenderas att munskydd används i kollektivtrafiken och offentliga inomhuslokaler där många människor befinner sig nära varandra, såsom i publika tillställningar inomhus, religiösa sammankomster och i restauranger.

Rekommendationen om användning av munskydd gäller också i alla sådana situationer där det är svårt att undvika närkontakter. Munskydd rekommenderas också utomhus i långvariga trängselsituationer.

Oförändrade rekommendationer i social- och hälsovårdens enheter, småbarnspedagogiken och skolor

Rekommendationerna till besökare i social- och hälsovårdens enheter och vårdnadshavare till skolelever och barn i småbarnspedagogiken om att använda munskydd fortsätter oförändrade tills vidare. Nya rekommendationer fastställs efter att THL, undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen har utfärdat en riksomfattande rekommendation.

– I social- och hälsovårdssektorns verksamhetsställen gäller alltså fortfarande en stark rekommendation om att använda munskydd, och i servicehusen och på rehabiliteringsavdelningar rekommenderas användning av munskydd starkt till alla gäster som är över 7 år. I småbarnspedagogiken rekommenderas det att föräldrarna använder munskydd när de vistas i småbarnspedagogikens lokaler, t.ex. när de kommer med barnen eller hämtar dem, upprepar Ann-Sofie Silvennoinen.

Besöksanvisningar som gäller servicehusen och rehabiliteringsavdelningar i Näse har uppdaterats. Besökarantalet begränsas inte och inget förhandsavtal om besök i servicehusen behövs. Besöken i rehabiliteringsavdelningar sker fortfarande enligt förhandsanmälan men det finns inte längre någon tidsbegränsning för besöket.

Uppdaterade besöksanvisningar och andra aktuella rekommendationer som gäller coronan finns på stadens webbplats https://www.borga.fi/anvisningar-och-rekommendationer