Hoppa till innehåll

Coronaläget är fortfarande dåligt i Borgå – RFV förordade nya restriktioner för sammankomster

Coronaläget är fortfarande dåligt i Borgå. Förra veckan steg incidenstalet för smittor redan till 192 (smittor under två veckor per 100 000 invånare). Under denna vecka har man upptäckt cirka 30 smittor fram till fredagen.

– Coronavaccineringarna har avancerat bra i Borgå men vi önskar fortfarande att särskilt personer under 35 år söker sig till vaccinering. THL rekommenderade igår att den tredje vaccineringsomgången utvidgas till personer som har fyllt 18 år och personer i åldern 5–11 år som hör till en riskgrupp. Vi har redan satt i gång förberedelser för detta och vaccineringarna börjar genast när det är möjligt. Vi informerar mer om detta senare, berättar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

– Det är också viktigt att komma ihåg att iaktta rekommendationerna om användning av munskydd. Staden rekommenderar att alla som fyllt 12 år och äldre personer använder munskydd oberoende av vaccinationsskyddets nivå i offentliga inomhuslokaler och i trafikmedel där andra människor befinner sig. I och med att coronaläget blir sämre är det åter allt viktigare att skydda äldre personer och personer som hör till en riskgrupp, framhäver Silvennoinen.

Regionförvaltningsverket införde striktare sammankomstbegränsningar – covidintyget är alternativ till restriktionerna

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFV) har beslutat att införa striktare sammankomstbegränsningar i Nyland. Restriktionerna träder i kraft den 4 december. RFV förbjuder offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus med över 20 personer. Evenemangsarrangören kan ta i bruk covidintyget vid offentliga tillställningar och då behöver förordnandet inte följas.

Om covidintyget tas i bruk som alternativ till sammankomstbegränsningarna för offentliga tillställningar så ska intyget krävas för hela tillställningen. Covidintyget måste kontrolleras hos personer som är över 16 år i samband med att de kommer till evenemanget. Covidintyget kontrolleras inte för personalen eller uppträdarna.

Vid allmänna sammankomster kan arrangören inte förutsätta covidintyg utan restriktioner måste följas i dem. En allmän sammankomst betyder en demonstration eller en annan tillställning som ordnas för att utnyttja församlingsfriheten och i vilken även andra än de som uttryckligen har inbjudits får delta eller som de får följa.

Man tar i bruk covidintyget i alla allmänna tillställningar som Borgå stad arrangerar fr.o.m. lördagen den 4. december. Man förutsätter alltså covidintyget på Sibelius-lukios julshow som Borgå stads kultur- och ungdomstjänster arrangerar i samarbete med Sibelius-lukio i Kantelehuset den 4 december.

Covidintyget tas i bruk i stadens idrottslokaler, muséer och utställningsutrymmen

Enligt RFV skall aktörer som svarar för kundlokaler och allmänna lokaler ordna användningen av lokalerna så, att risken för coronasmittan som orsakas av närkontakter mellan kunder och personer som deltar i verksamheten och grupper kan förebyggas. Beslutet som grundar sig på paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar gäller i omfattande grad olika kundlokaler och allmänna lokaler (t.ex. butiker, idrottslokaler, bibliotek, museer och teatrar). Aktören kan t.ex. begränsa kundantalet, gradera besökarnas deltagande och göra arrangemang som gäller lokalen och placeringen av kundplatser.

Beslutet gäller oberoende av kundantalet lokaler som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet, såsom motionssalar, inomhusmotionslokaler och allmänna bastur. I fråga om övriga lokaler ska beslutet följas, om det är fråga om en inomhuslokal för över 10 personer eller en utomhuslokal för över 50 personer.

Covidintyget är enligt RFV alternativ till restriktionerna i flera fall, i regel i lokaler som används på fritiden i rekreationssyfte. Covidintyget kan ändå inte tas i bruk i sådana lokaler som med hänsyn till sedvanligt liv eller lagstadgade rättigheter är väsentliga. Covidintyget får inte förutsättas t.ex. i apotek, detaljhandelsbutiker, postkontor, servicestationer eller bibliotek.

– Borgå stad förbereder sig för att ta i bruk covidintyget i de lokaler där det är möjligt att använda det, berättar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

I alla stadens idrottshallar och -salar förutsätter man covidintyg fr.o.m. lördagen den 4 december, om över 20 personer befinner sig i utrymmet av alla som har fyllt 16 år. Covidintyg förutsätts inte av under 16 åringar. Man förutsätter motsvarande praxis även av andra aktörer som använder idrottslokalerna, såsom t.ex. idrottsföreningar.

Man förutsätter covidintyg av alla 16 år fyllda personer som deltar på matcher och evenemang som ordnas i idrottslokaler inomhus. Hemmalagets aktörer skall granska covidintyget vid ingången till hallen eller salen. Covidintyget kontrolleras enbart av publiken. Idrottsföreningar skall informera bortalagen att bereda sig på granskning av covidintyget.

I simhallen tar man covidintyget i bruk tisdagen den 7. december.

Covidintyget tas även i bruk i stadens muséer och utställningslokaler fr.o.m. lördagen den 4 december: Runebergs hem, Borgå Konstfabrik och Galleri Gamla Kaplansgården. Man förutsätter covidintyg av alla kunder som fyllt 16 år.

Intyg över coronavaccination, senaste coronatestresultat och genomgången coronavirussjukdom kan printas ut eller laddas ner från Mina Kanta-sidor.