Hoppa till innehåll

Coronaläget är lugnt – Tredje vaccinomgången startar i begränsad utsträckning

Coronaläget är lugnt i Borgå. Fram till fredagen har det i Borgå under denna vecka upptäckts sju coronavirussmittor. Enligt smittorna under de två föregående veckorna har incidenstalet gått nedåt och är nu 75,2.

Coronaläget är lugnt i Borgå. Fram till fredagen har det i Borgå under denna vecka upptäckts sju coronavirussmittor. Enligt smittorna under de två föregående veckorna har incidenstalet gått nedåt och är nu 75,2.

Stadens ledningsgrupp diskuterade coronaläget fredagen den 17 september.

I Borgå har 74,1 procent tagit det första vaccinet och 61,8 procent det andra vaccinet.

Tredje vaccinomgången startar i begränsad utsträckning

I HUS-området påbörjas en tredje vaccinomgång för att hindra vaccinspill. Vaccinet är Moderna.

Tredje vaccindoser ges på måndag och tisdag till de anställda inom social- och hälsovården och de boende i servicehusen som fick det första och andra vaccinet på med kort mellanrum i början av året. Personerna i fråga har informerats.

Dessutom kan personer som lider av grav immunbrist i fortsättningen beställa en tredje vaccintid när minst två månader har gått från den andra vaccindosen. Tidsbeställning via telefon på numret 040 145 5000. Numret har en återuppringningstjänst. Ring endast en gång och vänta på återuppringning. Den tredje vaccindosen kan än så länge inte reserveras via den elektroniska tidsbeställningen.

– Man kan ta Modernas vaccin även om de båda tidigare vaccindoserna skulle ha varit Astra Zenecas eller Pfizer-Biontechs vaccin. Det tredje vaccinet ges alltså för att minska vaccinspillet nu bara i begränsad utsträckning, i fråga om övrig befolkning finns det ännu ingen linje, säger chefläkare Kati Liukko.

– Två vaccindoser ger ett utmärkt skydd mot den allvarliga sjukdomen, och det är fortfarande viktigast att helt ovaccinerade söker sig till vaccinering, fortsätter Liukko.

Personer med svår immunbrist (tredje vaccindos):

  • transplantation
  • stamcellstransplantation
  • grav eller medelgrav medfödd immunbrist
  • immunosuppressiv cancerbehandling
  • behandling av autoimmunsjukdomar med immunosuppressiva biologiska läkemedel eller JAK-hämmare
  • dialys och svår kronisk njurinsufficiens
  • långt framskriden eller obehandlad HIV-infektion
  • annat av läkaren bedömt gravt immunosuppressivt tillstånd