Hoppa till innehåll

Coronaläget har blivit bättre i Borgå även om första maj åtföljdes av en klustersmitta

I ljuset av förra veckans smittantal visar coronaläget i Borgå att ha börjat bli bättre men en större klustersmitta som upptäcktes denna vecka påminner om att coronavirusläget kan förändras mycket snabbt.

I ljuset av förra veckans smittantal visar coronaläget i Borgå att ha börjat bli bättre men en större klustersmitta som upptäcktes denna vecka påminner om att coronavirusläget kan förändras mycket snabbt.

Förra veckan upptäcktes det i Borgå 11 smittor och 76 personer blev exponerade för smittan. Enbart på onsdag denna vecka upptäcktes det nio smittor. Förstamajfirandet har åtföljts av minst en större klustersmitta där även personer utanför Borgå har fått smittan.

– Detta visar att läget verkligen inte är över. Vi måste fortfarande ha tålamod och komma ihåg att sörja för hygienanvisningar, säkerhetsavstånden och användningen av munskydd. Det är viktigt att man söker sig till coronatestet även om man har bara lindriga symptom, uppmuntrar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Smittspårningen fungerar fortfarande bra och ursprunget till största delen av upptäckta smittor är känt.

Rodret, Äppelbackens matsal och familjeparkerna öppnas den 17 maj

Borgå stads ledningsgrupp diskuterade coronaläget torsdagen den 6 maj.

– För att vi kan öppna mer tjänster och gå fram mot en normalare sommar måste vi alla nu ha tålamod och ansvar, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Stadens ledningsgrupp konstaterade att Rodret, servicerådgivningen för äldre, matsalen i Äppelbackens servicecenter och familjeparkerna öppnas den 17 maj. Rodret är öppet för ärendehantering vardagar klockan 9–15 och betjänar fortfarande också per telefon och elektroniskt. Matsalen är öppen också för utomstående kunder från måndag till fredag klockan 12.30–13.30 men än så länge inte på veckosluten.

– Dessa tjänster har varit mycket efterlängtade. I samband med ärendehanteringen och bespisningen måste man naturligtvis sörja för noggrann handhygien och säkerhetsavstånden. Tills vidare kan man ändå inte stanna och tillbringa sin tid i Äppelbackens vardagsrum, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Familjeparkerna Famili och Ilona

Öppna tjänster inom småbarnspedagogiken inleder familjeparkverksamheten fr.o.m. den 17 maj till den 24 juni.

Familjecentret Familis familjepark finns på Familis gårdsområde i Gammelbacka och Familjestugan Ilonas familjepark finns på Ilonas gårdsområde i Prästgårdsbacken. Toaletterna är i bruk när utomhusverksamheten är i gång.

Till familjeparkerna behövs förhandsanmälan och 10 familjer kan delta åt gången. I småbarnspedagogiken ska vårdnadshavarna och anställda använda munskydd när de vistas i familjeparken. I verksamheten följer man småbarnspedagogikens hälsosäkerhetspraxis.

Familjeparker ordnas under flera olika dagar i veckan både i Ilona och Famili. Noggrannare information om tidpunkter och anmälning publiceras nästa vecka på sidan: Familjeparker

I familjeparkerna kan man träffa andra barnfamiljer, leka och diskutera sådant som rör barnfamiljernas liv. Utomhusleksaker finns att få.

Öppna tjänster inom småbarnspedagogiken som ordnas inomhus inleds som det ser ut nu efter sommaren.