Hoppa till innehåll

Coronaläget i Borgå är fortfarande lugnt – pandemiavdelningen stängs

Coronaläget i Borgå är fortfarande mycket lugnt och social- och hälsovårdstjänsterna återgår i mån av möjlighet till det normala.

Coronaläget i Borgå är fortfarande mycket lugnt och social- och hälsovårdstjänsterna återgår i mån av möjlighet till det normala.

Situationen uppföljs hela tiden och ändringar görs vid behov. Från hösten tar social- och hälsovårdssektorns enheter igen emot studerande till praktik och inlärning i arbetet.

Coronaavdelningen i Näse läggs ned redan under juli och lokalerna tas igen i användning av enheten Wilhelmina som stöder möjligheterna för äldre personer och personer med funktionsnedsättning att bo hemma.

– Att korttidsvården kommer igång är mycket viktigt för orken hos närståendevårdare, säger servicedirektör Kirsi Oksanen.

– Personalen på servicerådgivningen Rodret tar kontakt med intervallvårdskunderna. Wilhelminas verksamhet inleds den 3 augusti med bekant personal, fortsätter Oksanen.

– Ifall coronaläget förändras kan vi vid behov inrätta en coronaavdelning i området med snabb tidtabell, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Klienter påminns om hygien- och säkerhetsanvisningar

Hälsostationen har uppdaterat hygienanvisningarna för klienter:

  • Alla klienter som använder hiss ska desinficera händerna före och efter att de åkt hiss.
  • Innan man kommer till infektionsmottagningen ska man ringa till telefonnumret som är avsett för rådgivning om corona.
  • Klienter som kommer till infektionsmottagningen ska använda munskydd, som finns vid ingången till C-porten i hälsostationen. 

– Det är mycket viktigt att följa hygien- och säkerhetsanvisningarna för att förebygga att man själv, ens närstående eller personalen blir smittade, avslutar Silvennoinen.

Gör så här om du misstänker coronavirussmitta

Om du misstänker coronavirussmitta kan du göra en symptombedömning i den nationella tjänsten Omaolo.

Om du har symptom på en luftvägsinfektion, såsom snuva, hosta, ont i halsen, muskelvärk eller feber, eller om du har ont i magen och/eller diarré, ska du stanna hemma och ringa hälsovårdscentralen. Vid behov styrs du till test för coronavirus eller infektionsmottagningen.

Telefonnummer för rådgivning om coronaviruset:

måndag till fredag kl. 8–15.30
tfn 040 547 7764, 040 481 0344

Kom inte till mottagningen utan att ringa först!

Andra tider, ring HUS jourhjälp på numret 116 117 om du får så allvarliga symptom att du inte klarar dig hemma.