Hoppa till innehåll

Coronaläget i Borgå är stabilt, ställvis finns det många smittor

Coronaläget i Borgå hållit sig på samma nivå under hela sommaren. Incidenstalet har varit mellan 600 och 800 per 100 000 invånare under två veckor.

– Smittor finns hela tiden och ställvis har smittor förekommit i större klusters. Största delen av dem som har fått smitta klarar sig med hemvård men sjukdomen har ofta starka symptom. Coronan existerar alltså ännu hos oss, så en god handhygien är fortfarande viktig och det lönar sig att använda munskydd i kollektivtrafiken, butiker där det är trängsel och andra platser där det är rusning, säger ansvariga läkaren för smittsamma sjukdomar Jeff Westerlund.

Från och med juli kan riskpatienter få medicinen Paxlovid vars syfte är att hindra den svåra covid-19-sjukdomen. Medicineringen är gratis och den borde påbörjas inom fem dygn från de första symptomen.

– Till medicinens målgrupp räknas vissa patienter med cancerbehandling, diabetes, en svår lung- och hjärtsjukdom och astma som kräver kontinuerlig medicinering. Till målsjukdomarna hör också flera andra tillstånd som försvagar allmänkonditionen. En omfattande lista finns på stadens webbplats, påminner Westerlund.

I dagsläget får man coronavaccinering i Borgå med tidsbeställning på Näse hälsostation på tisdagar. Tidsbeställningen på adressen www.coronavaccinbokning.fi per telefon på numret 040 145 5000.

Kortare öppettider i daghemmen på grund av personalbrist

På grund av coronaläget förekommer det i daghemmen plötsliga personalbrister. I Borgå har daghemsföreståndaren till utgången av året rätt att förkorta daghemmets öppettid eller be vårdnadshavarna hålla barnen hemma i några dagar. Om en reserverad vårdtid på grund av personalbrist inte kan användas, kan vårdtiden användas på en annan tidpunkt under samma månad. Om detta inte är möjligt, beviljas en gottskrivning av klientavgifter för de aktuella frånvarodagarna. En förkortning av dagen berättigar inte till gottskrivning av avgiften.

– Det är förhoppningsvis fråga om enstaka situationer där daghemsföreståndaren måste reagera snabbt, om de lagstadgade personaldimensioneringarna inte kan följas. Hittills har vi lyckats hitta tillräckligt vikarier när klustersmittor har förekommit, berättar direktören för småbarnspedagogik Leila Nyberg.

Stadens coronasida: www.borga.fi/corona