Hoppa till innehåll

Coronavaccination: Åldersgruppen för riskgrupp 1 utvidgas – tidsbokningen för personer över 75 år fortsätter elektroniskt  

Coronavaccinationerna framskrider och vaccinationer för riskgrupp 1 utvidgas så att personer i åldern 20–69 år kan boka en vaccinationstid.

Coronavaccinationerna framskrider och vaccinationer för riskgrupp 1 utvidgas så att personer i åldern 20–69 år kan boka en vaccinationstid.

Vaccinationstider för personer över 75 år öppnas varje vecka och kan bokas elektroniskt. Telefonkön avklaras småningom.  

Av Borgåbor över 18 år har cirka 3500 personer, dvs. nästan 9 procent åtminstone fått den första vaccindosen.  

– Vaccinationerna framskrider i den takt som vi får vacciner. Vi hoppas att alla har tålamod i väntan på sin vaccinationstur och också med tidsbokningen. Personer över 75 år kan inte vaccineras i snabbare takt eftersom vi inte nu har fått vacciner som är lämpliga för dem. Av samma orsak kan vaccinationer för personer över 69 år inte ännu påbörjas, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.  

– Dessutom påminner vi om att de som kommer för vaccination också ska då använda munskydd samt hålla minst två meters säkerhetsavstånd och iaktta hand- och hosthygien.  

Tidsbeställningen görs i första hand elektroniskt på adressen coronavaccinbokning.fi 

– Om det inte syns lediga tider i den elektroniska tidsbokningen kan du inte få en tid snabbare via telefontjänsten. Vi hoppas att bara de personer använder telefontjänsten som inte har bankkoder eller mobilcertifikat, säger utvecklingsdirektör Katja Blomberg.  

Personer i åldern 20–69 år i riskgrupp 1  

Som en ny grupp till coronavaccinationer kallas personer i åldern 20–59 år som hör till riskgrupp 1. Den elektroniska tidsbokningen har öppnats och det finns cirka 250 lediga tider redan för den här veckan. Hittills har personer i åldern 60–69 år i riskgrupp 1 kunnat boka en tid för vaccination. Du kan alltså boka en vaccinationstid om du är född under 2001–1952 och hör till riskgrupp 1.   

Tidsbokningen görs elektroniskt på adressen coronavaccinbokning.fi och vaccinationsplatsen är Näse hälsostation. Vaccinationstider öppnas för några dagar i taget, om tider inte syns, bör man återgå till tjänsten på nytt senare. Om den elektroniska tidsbokningen inte är möjlig kan man få en vaccinationstid också per telefon. Tidsbeställningsnumret är 040 145 5000. Telefonen fungerar med återuppringningstjänst. Ring bara en gång och vänta på återuppringning.  

Tidsbokningen för personer över 75 år fortsätter elektroniskt 

Tidsbokningen per telefon för personer över 75 år är fortfarande stängd eftersom det är cirka 850 samtal i kö. Tider öppnas varje vecka i den elektroniska tidsbokningen.  

– Vi får i medeltal 500 vaccindoser per vecka för den här åldersgruppen. I fortsättningen lägger vi över hälften av dessa i den elektroniska tidsbokningen och resten av tiderna ges till personer som ringer till telefontjänsten. Tiderna går alltid snabbt i den elektroniska tidsbokningen. Nya tider öppnas varje vecka när vi vet säkert vaccinmängden och när vaccinerna kommer. Om det inte syns tider bör man återgå till tjänsten på nytt, berättar Blomberg.  

Även om personen är i telefonkö kan han eller hon ändå boka tiden elektroniskt. Det är möjligt att man måste vänta flera veckor på återuppringningen. Alla rings upp vars uppgifter har registrerats i tjänsten.  

– Telefontjänsten öppnas igen när kön har avvecklats. Vi önskar fortfarande att bara de personer använder telefontjänsten som inte kan använda den elektroniska tidsbeställningen eftersom återuppringningen binder personalen, säger Blomberg.  

Det är möjligt att boka tid för en annan person genom en officiell fullmakt  

Du kan boka en vaccinationstid för en annan i den elektroniska tjänsten endast om det finns en officiell fullmakt. Fullmakt att sköta ärenden som gäller en annan person kan du göra via webbtjänsten Suomi.fi, där fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren behöver bankkoder eller ett mobilcertifikat för identifiering. I tjänsten Suomi.fi används fullmakten för uträttande av hälso- och sjukvårdens ärenden.  

– Om du inte lyckas reservera en tid elektroniskt för en annan lönar det sig att använda telefontjänsten, konstaterar Blomberg.   

Vaccinationerna framskrider enligt den nationella vaccinationsordningen  

Borgå får information om vaccinmängderna i regel under den föregående veckan. Det finns inte ännu uppgifter om när vi får större mängder vaccin och kan börja vaccinera större massor på en gång.  

– Som det nu ser ut vaccineras i mars personer över 75 år och i april personer över 69 år. När hela riskgrupp 1 har vaccinerats börjar vaccinationer av personer i riskgrupp 2 i april-maj enligt en grov uppskattning, berättar Blomberg.