Hoppa till innehåll

Coronavaccinationer för personer i ålder 75–80 år inleds

Coronavaccinationerna för personer i ålder 75–80 år, dvs. personer som är födda 1946 eller tidigare inleds under första veckan i mars. Tidsbeställningen öppnas på torsdagen den 25 februari kl. 8.

Coronavaccinationerna för personer i ålder 75–80 år, dvs. personer som är födda 1946 eller tidigare inleds under första veckan i mars. Tidsbeställningen öppnas på torsdagen den 25 februari kl. 8.

– Vi inleder vaccinationerna för personer över 75 år överlappande med de som är över 80 år. Fortfarande finns det personer över 80 år som inte har vaccinerats och vi uppmuntrar nu alla att komma för att bli vaccinerade. Det lönar sig att också påminna sina äldre släktingar, bekanta eller grannar i Borgå om hur viktigt det är att få vaccinet, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Personer över 75 år får den här veckan ett brev hem om coronavaccinationer. Till åldersgruppen hör cirka 2000 personer, och lämpliga vacciner till dem fås i varierande grad cirka 500 vacciner i veckan.

Personer över 69 år vaccineras enligt åldersgrupp

– De som fyller 70 år i år och ännu äldre personer som hör till riskgrupper vaccineras inte enligt riskgrupp utan de vaccineras med sin egen åldersgrupp. Som det nu ser ut får personer som är 69–74 år vaccinationer i april. Vaccinationerna framskrider allteftersom vacciner finns tillgängliga, och vaccinernas lämplighet för personer i olika ålder påverkar vaccinationsordningen, berättar utvecklingsdirektör Katja Blomberg.

Tidsbeställning elektroniskt

Vaccinationstiden beställs i första hand elektroniskt på adressen coronavaccinbokning.fi

Vaccinationstider öppnas några dagar åt gången. Om lediga tider inte syns i tjänsten, måste man återkomma senare. För tidsbeställning behövs bankkoder eller mobilcertifikat. Man kan också beställa en tid för en annan person i tjänsten.

Tidsbeställning per telefon

Om den elektroniska tidsbeställningen inte är möjlig, får man en vaccinationstid också per telefon. Tidsbeställningsnumret är 040 145 5000. Numret har en återuppringningstjänst. Ring bara en gång och vänta på att bli uppringd. Återuppringningar görs när tider kan beställas.

Vaccinet ges i första hand på hälsostationen. I vissa fall kan vaccinet ges hemma, till exempel till närståendevårdens eller hemvårdens kunder som inte kan röra sig. Detta avgörs vid återuppringningen.

Anvisningar gällande vaccinationen vid Näse hälsostation

Vaccinationsplatsen är Näse hälsostation, Askolins väg 1 A. Ingång via huvuddörren.

  • Du behöver inte anmäla dig i automaten.
  • Personuppgifterna kontrolleras före vaccineringen.
  • Kom högst 10 minuter före din tid.
  • Efter vaccinet stannar du för observation i 15 minuter.
  • Du kan ha med en ledsagare.
  • Det finns vaccin endast för de personer som har beställt tid.
  • Kom till vaccinationen endast om du är frisk. Vid behov kan tiden avbokas på tidsbeställningsnumret.
  • På hälsostationen rekommenderas starkt användning av munskydd.
  • Sörj för säkerhetsavstånd och noggrann handhygien.