Hoppa till innehåll

Coronavaccinationerna utvidgas till alla över 70 år

I Borgå kan nu alla som i år fyller 70 år eller är äldre än det söka sig till coronavaccination.

I Borgå kan nu alla som i år fyller 70 år eller är äldre än det söka sig till coronavaccination.

Fredagen den 19 mars klockan 8 öppnas cirka 4000 vaccinationstider för bokning och nästa vecka öppnas cirka 3000 tider till. Tider finns under flera veckor i mars-april.

Vaccinationerna ges i Konsfabriken, där säkerheten och hur man rör sig har planerats noggrant. Ingång sker från innergårdens, alltså Alexandersskvärens, sida genom gliddörrarna. I Avanti-salen finns väntrum med stolar samt vaccinationspunkter. Man kallas till vaccinationen med namn. Efter vaccinationen förflyttar man sig till Fabrikssalen för observation i 15 minuter. På plats finns en akutvårdare för eventuella reaktioner på vaccinet.

Under vaccinationsdagarna får man parkera två timmar gratis med parkeringsskiva på Konstfabrikens parkeringsområden, i parkeringshallen samt på stadens parkeringsrutor på Kokonvägen.

– Vi är äntligen i den situationen att vi får större mängder vaccin och kan öppna vaccinationstider för flera veckor framåt. Bland över 70-åriga finns ännu cirka 5000 personer som inte vaccinerats, så det finns tider för alla, berättar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

– I Konstfabriken kan vaccinationerna ordnas luftigt men vi påminner om att det är var och ens uppgift att hålla säkerhetsavstånd, sörja för handhygienen och använda munskydd. Också efter att man fått vaccin ska man fortsätta med skyddsåtgärderna i vardagen och undvika onödiga kontakter, påminner servicechef Heli Sjöblom.

Tidsbeställning till coronavaccination

Man får boka vaccinationstid om man är född år 1951 eller tidigare eller är 18–69-år och hör till riskgrupp 1 eller 2.

Vaccinationstid beställs i första hand elektroniskt på adressen coronavaccinbokning.fi 

För tidsbeställning behövs bankkoder eller mobilcertifikat. Man kan också beställa en tid för en annan person i tjänsten, om man har officiell fullmakt som man kan göra i tjänsten Suomi.fi

Om man inte har bankkoder eller mobilcertifikat, eller den elektroniska tidsbeställningen inte är möjlig, får man en vaccinationstid också per telefon. Tidsbeställningsnumret är 040 145 5000. Numret har en återuppringningstjänst. Ring bara en gång och vänta på att vi ringer tillbaka. Återuppringningen kan ta några veckor.

Anvisningar för vaccinationen

  • Personuppgifterna kontrolleras före vaccinationen.
  • Kom högst 10 minuter före din tid.
  • Efter vaccinet stannar du för observation i 15 minuter.
  • Du kan vid behov ha med en ledsagare.
  • Det finns vaccin endast för de personer som har beställt tid.
  • Kom till vaccinationen endast om du är frisk. Vid behov kan tiden avbokas på tidsbeställningsnumret 040 145 5000.
  • Användning av munskydd rekommenderas starkt.
  • Sörj för säkerhetsavstånd och noggrann handhygien.