Hoppa till innehåll

Coronavirussmitta har konstaterats i Hindhår daghem

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Hindhår daghem. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

37 personer i daghemmet har exponerats för smittan. De exponerade eller deras vårdnadshavare har fått information om exponeringen av daghemsföreståndaren. Om man inte har blivit kontaktad så har kontakt med den smittade inte förekommit. Hälsovårdsmyndigheterna tar kontakt personligen med de exponerade senast söndagen den 4 april. De exponerade försätts i karantän hemma och de får anvisningar om karantän.

Den övriga verksamheten i daghemmet fortsätter normalt.

I anknytning till samma smittkedja har dessutom 12 personer exponerats för smittan i två olika grupper i hobbyverksamhet på fritiden. De exponerades vårdnadshavare har fått information från hobbyarrangören.

Familjemedlemmar till dem som exponerats försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade. Syskon till de som försatts i karantän kan gå till skolan och daghemmet.

– Vi påminner fortsättningsvis alla om att man också vid lindriga symptom som tyder på corona ska stanna hemma och söka sig till coronatest, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.