Hoppa till innehåll

Coronavirussmittor har konstaterats i Peipon koulu och Gammelbackan päiväkoti 

Tre coronavirussmittor har konstaterats i Peipon Koulu. De smittade är i hemvård och har försatts i isolering. I Peipon koulu har ungefär 50 personer exponerats för smittan. 

Tre coronavirussmittor har konstaterats i Peipon Koulu. De smittade är i hemvård och har försatts i isolering. I Peipon koulu har ungefär 50 personer exponerats för smittan. 

Coronavirussmitta har konstaterats i Gammelbackan päiväkoti. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering. I Gammelbackan päiväkoti har ungefär 80 personer exponerats för smittan.  

De exponerade eller deras vårdnadshavare får ett meddelande om exponeringen via Wilma eller Daisy lördagen den 21 augusti. Om man inte blir kontaktad så har ingen kontakt till den smittade förekommit.

Hälsovårdsmyndigheterna tar kontakt personligen med de exponerade senast måndagen den 23 augusti. De exponerade försätts i karantän hemma och de får anvisningar om karantän.

Familjemedlemmar till dem som exponerats försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade. Syskon till de som försatts i karantän kan gå till skolan och daghemmet.

Undervisningen för de exponerade eleverna ordnas med avvikande undervisningsarrangemang, t.ex. som distansundervisning, enligt lagen om grundläggande utbildning. Information om de praktiska arrangemangen och om möjligheten att avhämta skollunch ges via Wilma och Daisy. De övriga eleverna och barnen i skolan och daghemmet fortsätter verksamhet enligt läsordningen med beaktande av tidigare givna skydds- och hygienanvisningar.

Man ska söka sig till coronatest även vid lindriga symptom  

Man ska söka sig till coronatest även vid lindriga symptom. Till coronatestet kan man beställa tid antingen elektroniskt via Coronaguiden dygnet runt eller per telefon i numren 040 547 7764 eller 040 481 0344. Numren betjänar mån–tors. kl. 8–15.30 och fre kl. 8–14.30.  

Misstänker du smitta?