Hoppa till innehåll
corona -

Coronavirusvaccineringar av friska barn i åldern 5–11 år kommer i gång i början av året

Borgå stad inleder coronavirusvaccineringar av friska barn i åldern 5–11 år i början av året, genast efter skolornas jullov. Statsrådet godkände förordningen om detta den 22 december 2021.

Vaccinet som ges till barnen är BioNTech-Pfizers Comirnaty. Preparatet är avsett uttryckligen för denna åldersgrupp och innehåller en mindre dos.

En mobil vaccineringsenhet erbjuder coronavaccineringar i skolorna i Borgå till årskurser 1–6 enligt en separat tidsplan fr.o.m. den 17 januari 2022. Yrkespersonalen inom hälsovården sköter också efterbevakningen av vaccineringarna.

– Vaccineringarna i skolorna har schemalagts och närmare information om tidsplanen i varje skola ges via Wilma efter julloven, säger utvecklingsdirektör Katja Blomberg.

Barnet behöver ha en av vårdnadshavarna undertecknad tillståndsblankett när hen kommer till vaccineringen. Man behöver inte boka tid till vaccineringar i skolan men man ska meddela om sin vilja att få vaccineringen till skolhälsovårdaren via Wilma.

Vaccineringar också i Kokonhallen

Till åldersgruppen 5–11-åriga erbjuds vid sidan av vaccinering i skolorna möjlighet att ta vaccinering också i Kokonhallen i januari.

– Vi önskar dock, att barnen i åldern 7–11 vaccineras i första hand i skolan, konstaterar utvecklingsdirektören Katja Blomberg.

Vaccineringsdagarna i januari är följande: tisdag 11.1., fredag 14.1., tisdag 18.1., fredag 21.1. och tisdag 25.1.

Information om öppnandet av tidsbeställningen till vaccineringarna som ges i Kokonhallen ges senare.

Coronavirusvaccineringar av barn i åldern 5–11 år som enligt THL hör till riskgrupper börjar med tidsbeställning 29.12.2021.