Hoppa till innehåll

En del av äldre personer får en tredje coronavaccindos

Institutet för hälsa och välfärd har rekommenderat att de personer som har fått sina vaccin med ett dosintervall som är under sex veckor tar en tredje coronavaccindos.

Institutet för hälsa och välfärd har rekommenderat att de personer som har fått sina vaccin med ett dosintervall som är under sex veckor tar en tredje coronavaccindos.

I Borgå gavs coronavaccin med fyra veckors dosintervall under tiden 14.1-5.2.2021. Då vaccinerades boende i servicehemmen och över 80-åringar. En tredje vaccindos ges om det har förflutit minst 6 månader från det att den andra dosen getts. Tills vidare ges en tredje dos inte om personen har fått två vaccindoser och efter det insjuknat i coronaviruset.

– Den tredje dosen förstärker och förlänger vaccinskyddet hos de personer som har fått vaccin för länge sedan. Vaccinets effekt minskar snabbare ifall dosintervallet har varit kort. Effekten är dock fortfarande rätt så bra mot den allvarliga sjukdomsbilden, berättar chefläkare Kati Liukko.

Tiden för den tredje vaccindosen kan beställas elektroniskt på adressen coronavaccinbokning.fi eller per telefon på numret 040 145 5000. Numret har en återuppringningstjänst. Ring endast en gång och vänta på återuppringning. Vaccinen ges på Näse hälsostation, Askolins väg 1. I servicehemmen och på rehabiliteringsavdelningarna ges den tredje dosen utan tidsbeställning.

Tills vidare ges den tredje dosen inte till personer som har fått sina första doser med över sex veckors dosintervall.

Walk in-vaccinationer lördagen den 2 oktober

Lördagen den 2 oktober ges första, andra och tredje doser utan tidsbeställning på Näse hälsostation klockan 9–15.

 – Till walk in-vaccinationen behövs ingen tidsbeställning. Vi rekommenderar dock att i synnerhet över 80-åriga som tar den tredje dosen beställer tid i förväg. Det finns gott om lediga tider, säger servicechef Heli Sjöblom.

Tillägg 30.9. kl. 9.15. Tredje dosen kan också bokas elektroniskt.