Hoppa till innehåll

En fjärde coronavaccindos erbjuds för personer som fyllt 80 år och de äldre som bor på servicehem enligt THL:s rekommendationer

Borgå stad erbjuder fjärde coronavaccindos för alla Borgåbor över 80 år samt för alla äldre som bor på servicehem oberoende ålder. För kunder på rehabiliteringsavdelningarna är åldersgränsen 80.

Enligt THL:s rekommendationer kan den fjärde vaccindosen ges när det har gått minst tre månader sedan den tredje dosen. Om personen som har fyllt 80 eller personen som bor på servicehem har fått tre vaccindoser och har haft covid-19, behöver hen tillsvidare inte en fjärde vaccindos.
Hos personer över 80 är den uppnådda skyddseffekten med tre vaccindoser inte lika god eller långvarig som hos yngre. Med de nu rekommenderade fyra doserna strävar man alltså efter att höja och förlänga skyddet mot allvarlig sjukdom som kräver sjukhusvård och i synnerhet mot dödsfall.Tidsbeställningen sker elektroniskt på adressen www.coronavaccinbokning.fi eller per telefon 040 145 5000. Numret har en återuppringningstjänst.
THL:s meddelande 24.3.2022