Hoppa till innehåll

Hälsovårdscentralen tar i bruk en ny servicemodell i mars

En ny servicemodell tas i bruk i hälsovårdscentralen i mars. Servicen ordnas enligt en modell med många mottagningsrum, där personalen förflyttar sig från ett rum till ett annat efter patientens behov av vård. Tidpunkten för behandlingar och mottagningstidens längd är flexibla. Mottagningen styrs med hjälp av ett datasystem.

En ny servicemodell tas i bruk i hälsovårdscentralen i mars. Servicen ordnas enligt en modell med många mottagningsrum, där personalen förflyttar sig från ett rum till ett annat efter patientens behov av vård. Tidpunkten för behandlingar och mottagningstidens längd är flexibla. Mottagningen styrs med hjälp av ett datasystem.

Redan nu kan klienterna se förändringen när de bokar tid, men de egentliga ändringarna i verksamheten på mottagningen kommer i mitten av mars.  Fram till dess sker besöken på hälsocentralen på samma sätt som hittills.

– Ett motsvarande system har utnyttjats för tjänsten Smidig tandklinik, och våra erfarenheter av det har varit mycket goda, säger chefläkare Kati Liukko.

– Vår verksamhetsmodell har utnyttjats mycket inom mun- och tandvården samt i hälsocentralers jourtjänster, men inte tidigare i samma omfattning som nu i Borgå. Vi provar denna nya helhet modigt tillsammans och tror att det förbättrar servicen till klienter och teamarbetet bland de anställda, konstaterar direktör Atte Niittylä från Hygga Oy.

Så här ändras tidsbokningen

Vid bokning av tid får klienten inte en exakt mottagningstid utan ett tidsfönster på en timme, under vilken vården kommer att börja. Tiden är flexibel och klienten får ett textmeddelande om den exakta tiden 30 minuter innan han eller hon tas emot. Man bokar inte längre tid hos en viss läkare eller skötare. Detta bestäms först när man kommer till mottagningen.

– I fortsättningen ska man vid ankomst till hälsocentralen för läkar- eller skötarbesök komma till huvudaulan och anmäla sig med anmälningsautomaten. Man anmäler sig med ett ID-kort som är försett med streckkod, eller ett FPA-kort, körkort eller genom att skriva in sin personbeteckning. Automaten berättar var klienten kan sätta sig ned och vänta, berättar chefläkare Kati Liukko.

Så här ändras den brådskande mottagningen

Också de som kommer till den brådskande mottagningen ska komma via anmälningsautomaten, som ger dem ett könummer till servicepunkten i huvudaulan. Servicepunkten gör en snabb bedömning av vårdbehovet och sätter klienterna i prioritetsordning. Samtidigt avgörs, om personen behöver tas emot av en skötare eller en läkare.

— Vi ger noggranna anvisningar för uppsökande av vård och uträttande av ärenden, när ändringarna tas i bruk i mars. För närvarande pågår ändringar och arrangemang i lokalerna i Näse med anknytning till den nya servicemodellen. Vi beklagar den olägenhet som dessa ändringsarbeten orsakar klienterna, fortsätter Liukko.

Mitt hälsoteam-klienternas vård fortsätter som förut

Ändringarna i tidsbokningen gäller inte klienter med sjukdomar som kräver regelbunden vård, som behandlas av hälsocentralens Mitt hälsoteam. Hälsoteamklienterna får också i forsättning sina mottagningstider hos teamets yrkespersoner på samma sätt som hittills.

Verksamheten vid hälsovårdscentralens verksamhetsställe vid Biskopsgatan fortsätter ännu till sommaren, varefter all mottagningsverksamhet, även Mitt hälsoteam, koncentreras till Näse hälsovårdscentral.

Mer information:
Chefläkare Kati Liukko
kati.liukko@borga.fi
tfn 040 489 1763

Servicedirektör, tjänster för vuxna Annika Immonen
annika.immonen@borga.fi
tfn 0400 126 151

Direktör Atte Niittylä
atte.niittyla@hygga.com
tfn 050 323 8047