Hoppa till innehåll

Hammarsleden från Västra åstranden till Emsalö är färdig

Friluftsleden som börjar vid Västra åstranden är nu färdig. Leden fick namnet Hammars Frilufsled.

Leden börjar vid Västra åstranden och slutar i den norra spetsen av Emsalö. Leden är 15 kilometer lång. Hammars och Hammars strand ligger halvvägs längs leden. Sju kilometer av leden finns inom nationalstadsparkens område.

Leden är belyst och underhålls, och den leder längs en friluftsled med sandbeläggning, längs gång- och cykelvägar samt vid en landsväg. Leden plogas på vintrarna. Leden är lättframkomlig men inte tillgänglig. Några objekt vid leden nås endast längs en skogsstig.

Ett av målen för Hammars Frilufsleden var åtgärder som främjar tillgängligheten av närnaturen och viktiga sevärdheter: friluftsleder som inte belagts förbättrades och dess konstruktioner och skyltar planerades och anlades.

– Målet är att skapa upplevelsemässiga ringvägar för gång- och cykeltrafik samt att göra det lättare för personer med funktionsnedsättning att ta sig till närmiljön och sevärdheter. Förstås kan den havsnära Borgå också på vintrarna användas och anslutas till leden, om vädret tillåter, berättar stadsträdgårdsmästare Mikko Kaunisto.

Belysning, grillplatser och bänkar på avsnitt som saknat belysning
Två grillplatser med möbler placerades vid rutten på stränderna i Bäckas och Örnshamn. Vid leden finns också många bänkar där man kan vila sig samt avfallskärl.

På avsnitt som tidigare saknade belysning installeras över 80 nya lyktstolpar.

– Bergväggen vid Tornberget har också fått punktbelysning, berättar Kaunisto.

Avsnittet från parkeringsplatsen i Haiko fick belysning. Friluftsleden mellan Örnshamn – Haikovägen förbättrades grundligt och belystes.

– Belysningen från Haiko som senast blev färdig har invånarna önskat sig mycket. Dessutom byggdes trappan i Örnshamn helt på nytt, berättar Kaunisto.

På våren får leden skyltar som visar vägen till över 20 objekt vid leden. Leden märks ut med den bekanta symbolen från Borgå stads logo.

Byggnadsarbeten i Alexparken och Konstfabrikens strandparken har ingått i helheten som en del av Nationalstadspark-projektet.

Miljöministeriet beviljade 465 000 euro i bidrag för att iståndsätta leden som en del av projektet för Nationalstadsparken, och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland beviljade ytterligare 150 000 euro för det fortsatta projektet.