Hoppa till innehåll

I maj får man byta Astra Zenecas vaccin till Pfizer Biontechs vaccin

Personer som i år fyller 65 och äldre får från början av maj välja ett annat vaccin i stället för Astra Zeneca.

Personer som i år fyller 65 och äldre får från början av maj välja ett annat vaccin i stället för Astra Zeneca.

Valfriheten gäller bara den första vaccindosen.

I Borgå har Astra Zenecas vaccin getts till personer i åldern 65–69 år men i fortsättningen är nya tidsbeställningar för den här åldersgruppen till Pfizer Biontechs vaccin. Om man vill, kan man på vaccineringsstället be att få Astra Zenecas vaccin. I Borgå kan man inte mera beställa tid för att få Astra Zenecas vaccin.

Förstärkningsvaccinet är i första hand detsamma som tidigare

De personer i åldern 65–69 år som redan har fått den första vaccindosen av Astra Zenecas vaccin får också förstärkningsdosen med samma vaccin.

– Om man inte fick allvarliga symptom av den första vaccindosen, kan man också ta den andra dosen tryggt. Vaccinet har den bästa effekten när man fortsätter med samma vaccin. Man får inte själv välja vaccinet utan det byts endast på medicinska grunder. Vi förstår oron för vaccinet men allvarliga skadeverkningar är ytterst sällsynta, säger chefläkare Kati Liukko.

Grunden för att förstärkningsvaccinet byts är en anteckning av en allvarlig reaktion i sjukjournalsystemet. Anteckningen kan ha gjorts av akutsjukvården, hälsovårdscentralen eller sjukhuset.

De personer under 65 år som hör till riskgrupper som hann få Astra Zenecas vaccin får Pfizer Biontechs vaccin som förstärkningsvaccin.