Hoppa till innehåll

I Sannäs vattenverk har man påbörjat sanering av vattenbrunnarna – för att säkra vattenkvaliteten kloreras vattnet under saneringsarbetet

I Sannäs vattenverk sanerar man råvattenbrunnar enligt Borgå vattens saneringsprogram. Vattenverket vill säkra vattnets hygieniska kvalitet under saneringsarbetet. På grund av detta påbörjas kloreringen utöver den normala UV-desinficering. Klorering av utgående vatten påbörjas idag 16.9 på Sannäs vattenverk.

Det vatten som levereras till kunderna är normalt hushållsvatten, men kloreringen kan orsaka lindrig smak eller lukt av klor i vattnet i stadens östra delar. Vattenverket meddelar då kloreringen upphör.