Hoppa till innehåll

Ljusverket på gångbron tänds på nyårsaftonen

Det nya året firas i år småskaligt med de närmaste och helst hemma. I Borgå tänder staden ljusverket på gångbron på nyårsaftonen och ljusverket kan beundras under hela kommande året.

Det nya året firas i år småskaligt med de närmaste och helst hemma. I Borgå tänder staden ljusverket på gångbron på nyårsaftonen och ljusverket kan beundras under hela kommande året.

– Det gångna året har varit extra utmanande och satt oss alla på prov. Coronaläget har förblivit lugnt i Borgå, och det tack vare Borgåbor. Jag vill tacka er alla för att ni har orkat under detta exceptionella år. Jag önskar er alla ett gott nytt år då vi förhoppningsvis kan återvända till våra hobbyer, arbetsplatser och träffa våra vänner och släktingar, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

– I år uppmuntrar vi Borgåborna att fira nyåret hemma. Enligt rekommendationer borde närkontakter även i fester begränsas till den egna familjen eller till närstående som kan jämföras med familjen. Privata träffar eller samlingar av kompisar eller flera familjer rekommenderas inte alls. Rekommendationen gäller också ungdomars samlingar, fortsätter Ujula.

I huvudstadsregionen är nyårsfyrverkerier som städerna arrangerar inställda och i huvudstadsregionen gäller en stark rekommendation om att människor inte alls skulle ordna fyrverkerier.
 
– Borgå stad hade inte tänkt att arrangera fyrverkeri men man kan på egen hand gå och beundra det nya ljusverket på gångbron under kvällen. I Borgå behöver man inte helt avstå från fyrverkerier men utöver fyrverkerisäkerheten påminner vi att man inte ska samlas i grupper för att titta på fyrverkerier, påminner Ujula.

Även polisen tackar invånarna i Borgå för det gångna året och poängterar att invånarna nu ska fästa särskild vikt vid samlingsrestriktioner.

– Vid sidan av den övriga polisverksamheten kommer polisen att övervaka att rekommendationer och restriktioner som myndigheter har utfärdat iakttas. Myndigheternas gemensamma mål är ändå ett tryggt årsskifte också när det gäller att förebygga spridningen av viruset. Det är viktigt man undviker folksamlingar för att bekämpa spridningen av viruset, betonar polischef Ilkka Koskimäki i Polisinrättningen i Östra Nyland.

Ljusverket på gångbron öppnas jubileumsåret till ära

På nyårsaftonen tänds ljusen i det nya ljusverket på Borgå ås gångbro när det börjar skymma. Det blir även startskottet för jubileumsåret Borgå 675. Ljusverket gläder Borgåbor och besökare som kommer hit under hela året, så man hinner beundra det också efter nyårsaftonen. Verket som firar stadsbilden och gör den livligare har planerats av Samuel Mäki-Kerttula. Verket baserar sig på hans ljusverk som stod på samma plats i evenemanget Borgå ljus i februari 2020.

Ljusverket kommer att finnas i Borgåbornas vardag alltid i mörkertiden under hela jubileumsåret. Verket är diskret på vardagar och på högtidsdagar belyses det enligt olika teman ändå så, att det släcks klockan 22. Det enda undantaget är nyårsaftonen, då verket firar början av ett nytt år till klockan 24.

Tryggt firande – fyrverkerier får inte skjutas i Gamla stan i Borgå

Att använda munskydd, att hålla ett säkerhetsavstånd på 2 meter och att tvätta händerna noggrant är fortfarande av yttersta vikt för att coronaläget kan hållas under kontroll. Man ska inte alls röra sig på offentliga platser, om man känner sig sjuk. Även om man har bara lindriga symptom ska man söka sig till coronavirustestet.

Nyårsfirarna påminns också om säkert skjutande av fyrverkerier. I Gamla stan i Borgå får man inte alls skjuta fyrverkerier. Genom detta beslut som staden, räddningsverket och polisen i östra Nyland gemensamt har fattat vill man skydda det kulturhistoriskt oersättliga, täta trähusområdet.

Den som skjuter fyrverkerier ska vara myndig, använda skyddsglasögon och sörja för ett tillräckligt avstånd till åskådarna. Fyrverkerier får inte skjutas på balkonger och inte mot varandra. Platsen ska vara tillräckligt öppen och säker. Det finns skäl att ta andra människor och djur i beaktande.

Ytterligare information om fyrverkerier hittar du t.ex. på Säkerhets- och kemikalieverkets webbplats

Ungdomsarbetarna har jour och patrullerar

Också i år har ungdomsarbetarna jour och patrullerar på platser som är populära bland unga på nyårsaftonen klockan 18–02. Fyra ungdomsarbetare finns anträffbara för alla unga, och de hjälper också i eventuella problem som dyker upp. Det går också att be stadens ungdomsarbetare om hjälp, ifall en ung person eller en vårdnadshavare blir bekymrad för en ung persons välmående under nyårsaftonskvällen. Under kvällen får man tag på ungdomsarbetarna i telefonnumret 040 138 9440.

– Vi önskar att man i hemmen diskuterar att det finns en rekommendation att man inte alls ska samlas med kompisarna. Det vore bäst att också unga i år firar med familjen och har kontakt med sina kompisar med distansförbindelser. Om unga ändå går ut och festar, är det bra att diskutera säkerhetsavstånden och handhygien samt risker för användning av berusningsmedel, påminner chefen för ungdomstjänster Nina Jorkama.