Hoppa till innehåll
corona -

Målgruppen för fjärde coronavaccinet utvidgas i Borgå

Borgå stad utvidgar målgruppen för den fjärde dosen coronavaccin enligt THLs rekommendation till personer över 65 som har ett särskilt behov av en boosterdos.

En fjärde dos börjar ges till personer över 65 som

  • är kunder inom hemvården eller närståendevården eller
  • vars hälsa och funktionsförmåga på motsvarande sätt har försvagats så att personen inte klarar sig ensam hemma.

Personen bör behöva hjälp varje vecka för att klara sig i vardagen på grund av sin hälsa eller funktionsförmåga.

En fjärde vaccindos erbjuds fortsättningsvis personer över 80 samt alla äldre som bor på servicehem oberoende ålder. En fjärde vaccindos rekommenderas också för alla som fyllt 12 år med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Om man har haft coronasjukdom och fått tre vaccindoser, behöver man inte en fjärde dos. Coronasjukdomen motsvarar en vaccindos.

Kriterierna är gemensamma inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS). Som grund för dem fungerar den rekommendation som Institutet för hälsa och välfärd (THL) gav 5.5.2022.

Walk in-vaccinering 11.5

Borgå stad ordnar en walk in-vaccineringstillställning onsdagen den 11.5.2022 klockan 16–19 vid Näse hälsovårdscentral, Askolins väg 1A. Walk in-vaccineringarna är till för personer som har fyllt 12 år och vid vaccineringen följs allmänna instruktioner om dosintervaller. Vid walk in-vaccineringen kan du få dos 1–4.

Infektionspoliklinikens verksamhet upphör 31.5.2022. I fortsättningen vårdas kunderna vid mottagningen för brådskande vård.