Hoppa till innehåll

Nämnden för växande och lärandes beslut 26.10.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Delårsrapport 3/ 2023

Nämnden för växande och lärande antecknade delårsrapporten 3 för kännedom. Den ekonomiska situationen kräver förberedelser för eventuella budgetöverskridningar som skall läggas fram i samband med bokslutet.

Övriga ärenden

Övriga beslut enligt föredragningslistan.