Hoppa till innehåll

Penkisåkning för abiturienterna och de gamlas dans kan ordnas trots det rådande coronaläget

Coronasituationen i Borgå fortsätter på samma sätt som under tidigare veckor. Fram till onsdag morgon hade det konstaterats 259 bekräftade smittor.

Incidenstalet är 3070,1 på basis av antalet smittor under de två senaste veckor som bekräftats genom laboratorieprov.

– Det verkar som om att vi nått toppen av epidemin och vi hoppas att situationen lugnar sig under de närmaste veckorna. Ett stort tack till alla invånare i staden för att de agerat ansvarsfullt och förnuftigt, säger infektionsläkare Jeff Westerlund.

Westerlund påminner att man inte behöver ta ett laboratorietest för att få bekräftelse på smitta.

– Om hemtestet ger ett positivt resultat kan man i regel lita på det. Det är endast riskgrupper och social- och hälsovårdens personal som ska gå på laboratorietest, säger Westerlund.

Aktuella coronaanvisningar för kommunen hittar du stadens webbplats: Information om coronaviruset och bekämpning av det

Coronavaccinationerna flyttar till Näse hälsostation i februari. Coronavaccinationerna i Kokonhallen sker sista gången på torsdagen den 3 februari.

– Borgåborna har duktigt tagit vaccinationer, och för närvarande finns också lediga vaccinationstider. Den här veckan ordnas också walk in-vaccinationer i Kokonhallen, berättar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Av dem som är över 12 år har 89,6 procent fått det första vaccinet, 86,9 procent det andra och 55,6 procent det tredje vaccinet i Borgå.

Årets viktigaste fest för gymnasister ordnas på ett hälsosäkert sätt

Penkisåkning för abiturienter ordnas den 10 februari. De gamlas dans ordnas i Idrottshallen utan publik den 17 februari. Danserna streamas så att alla kan se festen hemma. Följande dag dansar ”de gamla” för gymnasisterna i årskurs 1.

– Penkisåkningen och De gamlas dans ordnas naturligtvis på ett hälsosäkert sätt med munskydd och säkerhetsavstånd. Det känns fint att dessa väldigt viktiga och oförglömliga festdagar för gymnasister kan ordnas trots coronasituationen, säger bildningsdirektör Sari Gustafsson.

På grund av studentskrivningar som närmar sig hoppas Gustafsson att abiturienterna och gymnasieeleverna dock minns att fira penkis på ett ansvarsfullt sätt.

– Mitt i festglädjen är det bra att minnas hälsosäkerheten så att man inte insjuknar under läslovet eller i värsta fall, under skrivningarna, påminner bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Inom småbarnspedagogiken påverkar sjukfrånvaron verksamheten

Inom småbarnspedagogiken har personalens och barnens sjukfrånvaro lett till att öppettiderna har förkortats så att föräldrarna t.ex. har ombetts söka barnen hem på eftermiddagen tidigare än normalt. Vid behov kommer man att slå ihop barngrupper och flyttar personal och barn till andra grupper.

– Men tills vidare har vi genom dessa åtgärder och vikarier fått vardagen att löpa smidigt, konstaterar Sari Gustafsson.