Hoppa till innehåll

Rekommendationen att använda munskydd upphör för åk 3–5 på måndag, sammankomstbegränsningarna upphör

Coronavirusläget är i Borgå fortfarande lugnt. Förra veckan upptäcktes det 11 smittor, och inga massexponeringar upptäcktes. Incidenstalet enligt smittor under två föregående veckor är 45,5.

Coronavirusläget är i Borgå fortfarande lugnt. Förra veckan upptäcktes det 11 smittor, och inga massexponeringar upptäcktes. Incidenstalet enligt smittor under två föregående veckor är 45,5.

Borgå stads ledningsgrupp beslöt tisdagen den 28 september att rekommendation att använda munskydd för åk 3 – 5 upphör från och med den 4 oktober. Rekommendation att använda munskydd gäller fortfarande åk 6 och äldre. I sammansatta klasser för åk 5 och 6 gäller munskyddsrekommendationen också elever i åk 5.

– Situationen har förbättrats så mycket att vi kan avstå från rekommendation när det gäller de yngre barnen, motiverar Jeff Westerlund, ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar.

– Vi följer läget och uppdaterar anvisningarna vid behov, säger bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Ledningsgruppen beslutade tidigare att klubbar, familjecaféer samt babyträffar och familjeplatsen Famili och familjestugan Ilona inom öppna småbarnspedagogiktjänsterna flyttar sina verksamheter inomhus i början av oktober. Även duscharna i omklädningsrummen i stadens idrottslokaler öppnas för idrottsutövare.

Sammankomstbegränsningarna fortsätter inte i oktober

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFV) meddelade den 24 september att verket inte kommer att fortsätta sammankomstbegränsningar i Nyland. Det nuvarande beslutet upphör att gälla den 30 september. Från och med ingången av oktober gäller sammankomstbegränsningarna således inte längre i Borgå.

De allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar med vilka hälsosäkerheten i kundlokaler och publika utrymmen förbättras gäller fortfarande. I paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar bestäms allmänna hygienkrav som olika aktörer som ansvarar för användningen av olika kundlokaler och publika lokaler ska iaktta:

  • kunderna och deltagarna har möjlighet att rengöra händerna
  • kunderna och deltagarna ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta
  • rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras
  • kundernas och deltagarnas vistelse ordnas så att personerna fördelas så glest som möjligt med beaktande av verksamhetens särdrag. Eventuella kundplatser placeras tillräckligt långt från varandra.

Lagens hygienkrav gäller utan särskilda myndighetsbeslut i hela Finland i olika kundlokaler och allmänna utrymmen, såsom i butiker, köpcentrum, idrottslokaler, museer, teatrar och bibliotek. För närvarande gäller kraven till utgången av år 2021.