Hoppa till innehåll

Skolelever erbjuds munskydd av tyg som tvättas hemma

Elever i årskurs 7–9, elever i årskurs 6 och de elever i årskurs 5 som går i sammansatta klasser 5–6 får den här veckan fyra munskydd av tyg som kan tvättas hemma.

Elever i årskurs 7–9, elever i årskurs 6 och de elever i årskurs 5 som går i sammansatta klasser 5–6 får den här veckan fyra munskydd av tyg som kan tvättas hemma.

Eleverna får också i fortsättningen använda de munskydd som hittills har erbjudits i skolorna eller egna munskydd. I övriga årskurser fortsätter man enligt tidigare praxis.

Skoleleverna får mindre, svarta tygmunskydd som planerats för unga, men vid behov kan elever i årkurs 7–9 också få munskydd i vuxenstorlek.

– Både elever och vårdnadshavare har önskat att eleverna ska få personliga munskydd av tyg som kan tvättas hemma. Det är fråga om en rekommendation att använda munskydd, och vi önskar att eleverna ska följa den för att hindra eventuella smittor och massexponeringar, säger bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Regionförvaltningsverket fortsätter inte nedstängningen av motions- och rekreationsutrymmen – sammankomstbegränsningarna fortsätter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har meddelat beslut som förlänger sammankomstbegränsningarna och skyldigheten att trygga säkert avstånd för kunderna vid användningen av olika slags utrymmen. Begränsningarna hålls oförändrade under tiden 1–16.5.2021. Däremot kommer stängningsbeslutet för utrymmen för motion och rekreation så som läget är idag inte att förlängas efter att de nuvarande besluten inte längre är i kraft.

Nedstängningen av motions- och rekreationsutrymmen slutar i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område 28.4.2021. Utrymmen kan öppnas för kunderna genast efter att beslutets giltighetstid har upphört men de ovannämnda skyldigheterna som gäller säkerställande av säkerhetsavstånden och hygienarrangemang måste beaktas när utrymmen används.

Borgå stads ledningsgrupp diskuterar upphävandet av restriktionerna i stadens lokaler vid sitt möte tisdagen den 27 april. Staden informerar mera under veckan.