Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdssektorns nya beredskapsåtgärder

Social- och hälsovårdssektorns åtgärder för att trygga tillgången på resurser och för att skydda riskgrupperna under coronaepidemin fortsätter.

Social- och hälsovårdssektorns åtgärder för att trygga tillgången på resurser och för att skydda riskgrupperna under coronaepidemin fortsätter.

Över 70-åringars bokade tider för icke-brådskande vård inom mun- och tandvården avbokas från 30.3 framåt och delvis också under denna vecka. Klienterna kontaktas om de avbokade tiderna.    

Enheten Wilhelmina vid Näse rehabiliteringscentral omvandlas till en regional sjukhusavdelning för coronapatienter. Vårdperioderna för klienter som hittills har fått intervallvård vid enheten ordnas på något annat sätt. Avdelningen förses med utrustning för vården av patienter som har coronasmitta.  

Mottagningarna för Egenteamets klienter flyttas från hälsovårdscentralens verksamhetsställe vid Biskopsgatan till verksamhetsstället i Näse från och med tisdagen den 24 mars. Utdelningen av vårdartiklar och fotvårdaren stannar kvar på Biskopsgatans verksamhetsställe.  

Ergoterapin för barn har flyttat till Tele-huset på adressen Stadshusgatan 5 B. Verksamheten flyttades bort från Äppelbackens servicecenter, som är stängt för att skydda de äldre mot coronasmitta. Mottagningar för medicinsk rehabilitering av barn, ergoterapi, talterapi och psykologtjänster ordnas tills vidare. Vid ankomst till mottagningen och under vistelsen i mottagningslokalen ska god handhygien iakttas. Man får inte komma till mottagningen om man är sjuk, inte ens med lindriga förkylningssymtom.