Hoppa till innehåll

Sommarjobb och säsongarbete vid Borgå stad kan sökas nu

Staden erbjuder också i år omkring 150 olika sommarjobb. Det finns behov av sommararbetare, semestervikarier, säsongarbetare och unga sommarpraktikanter.

Ihmisiä työssä.

Alla lediga jobb finns nu på stadens webbsida .
Ansökningarna skickas via länken Sök arbetsplats, som finns i platsannonserna. Ansökningstiderna varierar och i annonsen uppges när ansökningstiden går ut. I platsannonsen finns också kontaktuppgifter till de personer som ger ytterligare information.

Det första sommarjobbet för en ungdom, vid Borgå stad

Genom sommarsysselsättningen erbjuder staden ungdomar en möjlighet att bekanta sig med arbetslivet och dess rutiner. Samtidigt kan ungdomarna bekanta sig med kommunala arbetsuppgifter och staden som arbetsgivare.
Staden erbjuder även i år omkring 120 sommarjobb för ungdomar i åldern 15–23 som är födda under perioden 1.1.2001–31.12.2008. Vi anställer unga som vill prova på sitt första sommarjobb till assisterande uppgifter inom Borgå stad. Sommarjobben för unga kan sökas 25.1–28.2.2024.
Sommarjobben för unga finns också på stadens webbplats. Det finns goda möjligheter att få sitt första sommarjobb till särskilt inom stadsinfran eller kundtjänstuppgifter, till exempel som utställningsövervakare eller inom städning och diskhantering. Många ungdomar söker jobb inom grönområden, barnavård och idrottstjänsternas idrottsplatser, och det är hård konkurrens om dessa sommarjobb.

I en del uppgifter är anställningsförhållandet 4 veckor och arbetstiden är 30 timmar i veckan, i andra räcker anställningen tre veckor och arbetstiden är 38,25 timmar i veckan. Lönen är cirka 1100 euro.
Sommarjobb för unga är avsedda för dem som inte tidigare varit anställda hos staden.
Arbetslivsorientering är inte ett hinder för anställning.

Semestervikarier sökes

Borgå stad söker som bäst också semestervikarier. Semestervikarier och säsongarbetare behövs till kulturtjänster, turistrådgivning, grönområden och underhållsuppgifter. Vi önskar att semestervikarier och säsongarbetare har studier eller arbetserfarenhet inom branschen och att de i regel har fyllt 18 år samt har en positiv och ivrig attityd.

Sommarjobb med sommarjobbssedel

Ett alternativ till sysselsättning på sommaren är att få en arbetsplats som stöds med en sommarjobssedel. Sommarjobbssedeln är stadens stöd till lokala företagare och föreningar för sommaranställning av en ung borgåbo och som är född under åren 2006–2008. På arbetsplatser med sommarjobbssedel är anställningsförhållandets minimilängd två veckor och minimilönen 450 euro. Det delas ut 150 sommarjobbssedlar och de kan börja reserveras från och med 8 februari. En ungdom som samma sommar fått sommarjobb hos staden kan inte anställas med sommarjobbssedeln.

Mera information, en reserveringsblankett samt information om lediga arbetsplatsplatser med sommarjobbssedeln finns på webbplatsen. Man kan också fråga om sommarjobbssedeln vid servicekontoret Navigatorn för unga.

Navigatorn hjälper att hitta sommarjobb

Navigatorn i Borgå hjälper och handleder också i år i frågor som gäller sommarjobb. Där får du hjälp till exempel med att skriva en CV, arbetsansökan eller med att söka sommararbetsplatser. Från Navigatorn får den anställda unga också information och arbetstagarens rättigheter.
Navigatorn ordnar även flera utbildningar i mars, bland annat hygienpass och serveringspass. OM datum för kurser och anmälan annonseras till exempel på stadens webbplats. Välkommen till Navigatorn utan tidsreservering mån-tors kl. 13–16 och med tidsreservering för andra tider!
Borgå stad deltar också i Östra Nylands största rekryteringsevenemang, Donfabriken, tisdagen 30.1.2024 klockan 10–15. Det avgiftsfria evenemanget ordnas vid Konstfabriken. Vi önskar alla arbetssökanden välkomna att bekanta sig med Navigatorn och Borgå stads avdelning. Ni har också möjlighet att delta i ett gemensamt konstverk.