Hoppa till innehåll

Stora konstisen öppnas ti 23.11.

Väderleksförhållandena har varit så gynnsamma att frysningen av stora konstisbanan har lyckat bra och vi kan öppna planen för användning ti 23.11.

Väderleksförhållandena har varit så gynnsamma att frysningen av stora konstisbanan har lyckat bra och vi kan öppna planen för användning ti 23.11.

Tillsvidare är det  endast stora planen som öppnas, frysningen fortsätter i rinken bredvid och på Näse näridrottsplatsens konstis.

Träningsturerna som reserverats för föreningarna träder i kraft 23.11. kl 16:00, samt också turerna som har reserverats för allmänheten.

Skolorna, daghemmen och övriga som vill skrinna kan dagtid använda planen. På planen finns skrinnstöd som nybörjare kan låna för att kunna njuta av att skrinna. 

Öppethållstider samt turer för allmänheten i stora konstisen, rinken och även Näse konstisen kan man kolla upp via TIMMI-kalender.

Isbehandling sker på vardagar kl. 15.00–16.00. Stora konstisen finns på Lukiokatu 22.