Hoppa till innehåll

Två nya fall av coronavirussmitta har konstaterats i Strömborgska skolan 

Två nya fall av coronavirussmitta har konstaterats i Strömborgska skolan. 

Två nya fall av coronavirussmitta har konstaterats i Strömborgska skolan. 

De smittade är i hemvård och har försatts i isolering. I skolan har 48 personer exponerats för smittan och de försätts i karantän. 

De exponerade eller deras vårdnadshavare har fått meddelande om exponeringen via Wilma. Om man inte har blivit kontaktad har kontakt med den smittade inte förekommit. Hälsovårdsmyndigheterna tar kontakt personligen senast onsdagen den 14 april. 

Skolverksamheten fortsätter i övrigt enligt läsordningen och följer de tidigare instruktionerna gällande hygien och säkerhet.  

Familjemedlemmar till de exponerade försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade. Syskon till de som försätts i karantän kan gå till skola och daghem. 

Man ska söka sig till coronatest även vid lindriga symptom 

Man ska söka sig till coronatest även vid lindriga symptom. Till coronatestet kan man beställa tid antingen elektroniskt via Coronaguiden dygnet runt på adressen https://koronabotti.hus.fi/sv/ eller per telefon i numren 040 547 7764 eller 040 481 0344. Numren betjänar mån–tors. kl. 8–15.30 och fre kl. 8–14.30.