Hoppa till innehåll

Ungdomstjänsternas smågrupper fortsätter

Stadens ledningsgrupp sammanträdde tisdagen den 2 mars för att diskutera coronaläget och drog upp riktlinjer för fortsättningen på ungdomstjänsternas smågruppsverksamhet och antalet besökare i servicehem, samt preciserade födelseåret för barn som räknas som under 12-åringar och får delta i hobbyverksamhet så att det stämmer överens med regionförvaltningsverkets beslut.

Ungdomstjänsternas gruppverksamhet

De regelbundna individuella träffarna och träffarna i smågrupper som ordnas för unga i behov av särskilt stöd fortsätter. Deltagarna i gruppen byts inte ut och träffarna ordnas på ett hälsosäkert sätt i ungdomslokaler, skolor och utomhus.

Också de verksamhetsgrupper som startade i ungdomslokalerna på sportlovet kan fortsätta, men så att gruppstorleken minskar till sex personer, handledarna medräknat.

I övrigt fortsätter restriktionerna för ungdomstjänsternas verksamhet fram till den 28 mars.

Boende i servicehemmen får ta emot två besökare åt gången

I fortsättningen får boende i servicehemmen ta emot två besökare åt gången istället för en. Man ska fortfarande komma överens om alla besök på förhand med personalen.

– Även om de boende och de anställda i servicehemmen har fått coronavaccin, så iakttar man fortfarande noggrann hygienpraxis i servicehemmen. Besökarna har varit noggranna med att följa anvisningarna om munskydd och andra anvisningar för besökare, så nu anser vi att antalet besökare kan höjas till två, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Barn födda år 2008 och senare får delta i hobbyverksamhet

Ledningsgruppen bestämde den 4 februari att hobbyverksamhet för under 12-åringar tillåts för barn födda år 2009 och senare. Regionförvaltningsverket i Södra Finland fastställde den 1 mars att barn födda år 2008 och senare kan delta i hobbyverksamhet. Också i Borgå kan barn födda år 2008 delta i hobbyverksamhet i fortsättningen.