Hoppa till innehåll

Uppsökande närarbete tar sig till gatorna under det riksomfattande evenemanget De bostadslösas natt 

På grund av coronavirusläget kommer evenemanget De bostadslösas natt i Borgå fredagen den 15 att bestå av uppsökande arbete mellan klockan 16.30 och 19. 

På grund av coronavirusläget kommer evenemanget De bostadslösas natt i Borgå fredagen den 15 att bestå av uppsökande arbete mellan klockan 16.30 och 19. 

Under det riksomfattande evenemanget De bostadslösas natt kan man möta de uppsökande teamen utanför Gammelbacka köpcentrum, K-Supermarket Östermalm, S-market Näse, köpcentret Lundi och Vårberga köpcentrum. Medarbetarna i det uppsökande närarbetet erbjuder en möjlighet till samtal och sprider information om bostadslöshet. De förmedlar personliga berättelser om bostadslöshet och berättar om de tjänster för bostadslösa som finns i Borgå.

– Kom modigt för att lyssna och diskutera bostadslöshet. Teamen delar ut yllesockor, vantar och mössor till behövande. Varm saft och smörgåsar erbjuds också. Vi har fått donationer och understöd från föreningar och enskilda, ett stort tack för det, säger ledande socialarbetare Alexandra Blomqvist från Borgå stads vuxensocialarbete.

Du känner igen teammedlemmarna genom att de har lyktor och bär västar med texten Etsivä lähityö. Bland medlemmarna i teamen finns anställda från Borgå stads olika sektorer, studerande från yrkeshögskolan Laurea, NAL Palvelut Oy, Borgå kyrkliga samfällighet samt Socialpsykiatriska föreningen i Östra Nyland.

Många orsaker till bostadslöshet

De bostadslösas natt ska i år belysa roten till utanförskap. Årets tema för De bostadslösas natt är Utanförskap – självvalt eller påtvingat.

– Orsakerna till bostadslöshet är mycket varierande. I bakgrunden ligger ofta en svår ekonomisk situation, problem med den psykiska hälsan eller rusmedel, men ibland kan till exempel skilsmässa eller separation leda till bostadslöshet. Ibland är det fråga om en akut krissituation, till exempel efter en bostadsbrand, berättar Alexandra Blomqvist.

Borgå stad tillsammans med många aktörer gör mycket arbete för att förebygga marginalisering och bostadslöshet.

– Kommuninvånare som blivit bostadslösa eller ligger i riskzonen för det kan kontakta socialservicen, konstaterar Blomqvist.

Det multiprofessionella uppsökande teamet patrullerar regelbundet på gatorna för att erbjuda hjälp till människor som kanske inte själva orkar söka hjälp eller inte vet var hjälp kan sökas.

– Verksamheten syftar i synnerhet till att främja välfärden och stärka jämlikheten för personer som står utanför tjänsterna eller riskerar att marginaliseras. Det uppsökande närarbetet erbjuder social omsorg, servicehandledning, psykosocialt stöd och samtalshjälp för de mest utsatta människorna på gatorna, berättar Alexandra Blomqvist.

Vill du stödja De bostadslösas natt?

Om du vill stödja De bostadslösas natt, kan du föra nya eller oanvända yllesockor och vantar till Navigatorn (Mannerheimgatan 20 E) den 11–14 oktober. Navigatorn har öppet mellan 12.30 och 16.

FN:s internationella dag för utrotande av fattigdom har i Finland sedan 2002 firats under namnet De bostadslösas natt.