Hoppa till innehåll

VR-konstens dagar på Borgå huvudbibliotek

Vill du bekanta dig med den mångsidiga VR-konsten, det vill säga konst som baserar sig på virtuell verklighet? Turnén VR-taiteen päivät (VR-konstens dagar) erbjuder en unik möjlighet till detta den 17–19 oktober på Borgå huvudbibliotek.

Det är fråga om ett projekt ordnat av Elävän kuvan keskus ELKE, där man utforskar vilka möjligheter det finns att visa virtuell konst i offentliga lokaler. Turnén besöker fem orter i Finland, och Borgå huvudbibliotek har som enda bibliotek valts till ett av målen för turnén.

Med hjälp av teknik baserad på virtuell verklighet har man i VR-konstverken skapat tredimensionella världar som omsluter betraktaren. Verken kan vara interaktiva: betraktaren kan till exempel med hjälp av egna rörelser påverka innehållet i verket. VR-tekniken stärker erfarenheten av att man försjunker i en annan verklighet.

På Borgå huvudbibliotek finns tre olika VR-konstverk. Janne Storms verk Birth of a Bird frågar hur det känns att röra vid ljud och vad som skulle hända om melodierna i en låt skulle vakna till liv. Eero Tiainens Vedenhenget utforskar styrkan i mötet mellan två människor. Båda konstverken är interaktiva – verket och beskådaren reagerar på varandra.

Polackerna Jacek Naglowskis och Patryk Jordanowiczis verk Whispers är förlagt till gränsen mellan Polen och Ukraina där det under ytan på en verklighet som synes harmonisk sker otroliga saker. Verket försätter betraktaren i en sinnesstämning på gränsen mellan verklighet och fiktion: att beskåda vild natur, religiösa ceremonier och hedniska ritualer. Verket har visats på Venedigs biennal år 2019.

Man kan bekanta sig med verken i stora mötesrummet på andra våningen i Borgå huvudbibliotek på tisdag 17.10 kl. 15–19, onsdag 18.10 kl. 13–18 och torsdag 19.10 kl. 13–18. Evenemanget är gratis och verken tar sammanlagt cirka en halv timme. Personalen handleder i användningen av VR-glasögonen.