Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 15.4.2024

Porvoon kaupungin hyvinvointisuunnitelma vuosille 2024–2025 Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy hyvinvointisuunnitelman vuosille 2024–2025. Päivitetty hyvinvointisuunnitelma koostuu yleisestä osasta sekä kolmesta ikäryhmäkohtaisesti suunnitelmasta: lakisääteinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, nuorten aikuisten ja työikäisten hyvinvointisuunnitelma ja lakisääteinen ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma. Lakisääteinen ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelma on osa kokonaisuutta. Hyvinvointisuunnitelman liitteenä koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelmat ja ehkäisevä päihdetyö […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 9.4.2024

Porvoon puistokadun taideohjelma etenee Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi osaltaan Porvoon puistokadun taideohjelman ja päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy taideohjelman. Taideohjelmaa tulee noudattaa sitovana ohjeena Porvoon puistokadun tontinluovutuksen ja julkisen rakentamisen yhteydessä. Tulevina vuosina Porvoon puistokadusta tulee uusi sisääntuloväylä Porvooseen. Puistokadun toteutuksessa tähdätään elämykselliseen ja kiinnostavaan ympäristöön. Tähän tavoitteeseen vastaa osaltaan laadukas taide, joka on olennaisena osana […]

Kaupunginhallituksen päätökset 8.4.2024

Ero luottamustoimesta Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää Janne Rannalle vapautuksen elinvoimalautakunnan jäsenen tehtävistä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen. Palveluverkon periaatteet Kaupunginhallitus hyväksyi äänestyksen jälkeen seuraavat periaatteet, joiden avulla laaditaan kasvun ja oppimisen palveluiden palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma. Periaate 1. Kasvu ja oppiminen ovat toiminnan keskiössä. Suunnitelmallisella palveluverkon suunnittelulla ja joustavalla aluejaolla ehkäistään […]

Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätökset 4.4.2024

Porvoon kaupungin hyvinvointisuunnitelma vuosille 2024-2025 Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy hyvinvointisuunnitelman vuosille 2024-2025. Huoltajakysely 2024, varhaiskasvatuspalvelut Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsi varhaiskasvatuksen huoltajakyselyn tulokset tiedoksi. Porvoossa toteutettiin helmikuussa huoltajakysely varhaiskasvatuspalveluista. Kyselyyn vastasi neljäsosa kaikista huoltajista. Pääosin varhaiskasvatuksen toiminta arvioitiin erinomaiselle tasolle (≥ 3,5) kaikissa teemoissa. Erityisen tyytyväisiä […]

Kaupunginvaltuuston päätökset 27.3.2024

Apulaiskaupunginjohtajan virka Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti filosofian lisensiaatti Fredrick von Schoultzin apulaiskaupunginjohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi ajalle 1.1.2025–31.12.2031.Apulaiskaupunginjohtajan virkaa haki määräaikaan 12.3.2024 mennessä yksi hakija, apulaiskaupunginjohtaja, FL Fredrick von Schoultz, joka täyttää viran kelpoisuusehdot.Apulaiskaupunginjohtajan kanssa solmitaan johtajasopimus. Ennen viran vastaanottamista virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Uuden jäsenen valitseminen ruotsinkieliseen koulutusjaostoon Kaupunginvaltuusto valitsi Seppo Ijäksen […]

Porvoon kaupungin lupa- ja valvontalautakunnan päätökset 26.3.2024

Lupa- ja valvontalautakunnan talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelma vuosille 2024-2027 Lupa- ja valvontalautakunta päätti merkitä tiedokseen ympäristöterveysjaoston tuottavuuden ja talouden tasapaino-ohjelman 2024-2027 sekä hyväksyä alaistensa palvelualueiden osalta toimialan tuottavuuden ja talouden tasapaino-ohjelman 2024-2027 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle huomioitavaksi kaupungin tuottavuuden ja talouden tasapaino-ohjelmassa 2024-2027. Velvoitteen asettaminen maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:n tarkoittamassa hallintopakkoasiassa Rakennusvalvonta on […]

Kaupunginhallituksen päätökset 25.3.2024

Vuoden 2023 tilinpäätöksen hyväksyminen Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä vuoden 2023 tilinpäätöksen omalta osaltaan ja sitoutuu allekirjoittamaan tilinpäätöksen.Kaupunginjohtaja täydensi esitystään kokouksen aikana lauseella ”Tulos sisältää viiden miljoonan euron pakollisen varauksen, jolla varaudutaan Kissansalmentien alueen pudistamisen kustannuksiin.” Tilinpäätöksen tulos vuodelta 2023 on 21 330 785,62 euroa, joka muodostuu seuraavista eristä: Kaupunginhallitus ehdottaa tilikauden 2023 tuloksen käsittelystä seuraavaa: […]

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätökset 25.3.2024

Porvoon Energia Oy:n ajankohtaiskatsausPorvoon Energia Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja pitivät ajankohtaiskatsauksen yhtiön toiminnasta, taloudesta ja tavoitteiden toteutumisesta sekä tulevaisuuden näkymistä. Ajankohtaiskatsaus merkittiin tiedoksi. Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n ylimenokauden toimitusjohtajan valintaKaupunginhallituksen konsernijaosto evästi Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n hallitusta ylimenokauden väliaikaiseksi toimitusjohtajan valinnassa. Korjaus 9.4.2024: Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n evästyksestä poistettu nimi. Muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.