Siirry sisältöön

Kaupunginvaltuuston päätökset 27.3.2024

Apulaiskaupunginjohtajan virka Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti filosofian lisensiaatti Fredrick von Schoultzin apulaiskaupunginjohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi ajalle 1.1.2025–31.12.2031.Apulaiskaupunginjohtajan virkaa haki määräaikaan 12.3.2024 mennessä yksi hakija, apulaiskaupunginjohtaja, FL Fredrick von Schoultz, joka täyttää viran kelpoisuusehdot.Apulaiskaupunginjohtajan kanssa solmitaan johtajasopimus. Ennen viran vastaanottamista virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Uuden jäsenen valitseminen ruotsinkieliseen koulutusjaostoon Kaupunginvaltuusto valitsi Seppo Ijäksen […]

Porvoon kaupungin lupa- ja valvontalautakunnan päätökset 26.3.2024

Lupa- ja valvontalautakunnan talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelma vuosille 2024-2027 Lupa- ja valvontalautakunta päätti merkitä tiedokseen ympäristöterveysjaoston tuottavuuden ja talouden tasapaino-ohjelman 2024-2027 sekä hyväksyä alaistensa palvelualueiden osalta toimialan tuottavuuden ja talouden tasapaino-ohjelman 2024-2027 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle huomioitavaksi kaupungin tuottavuuden ja talouden tasapaino-ohjelmassa 2024-2027. Velvoitteen asettaminen maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:n tarkoittamassa hallintopakkoasiassa Rakennusvalvonta on […]

Kaupunginhallituksen päätökset 25.3.2024

Vuoden 2023 tilinpäätöksen hyväksyminen Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä vuoden 2023 tilinpäätöksen omalta osaltaan ja sitoutuu allekirjoittamaan tilinpäätöksen.Kaupunginjohtaja täydensi esitystään kokouksen aikana lauseella ”Tulos sisältää viiden miljoonan euron pakollisen varauksen, jolla varaudutaan Kissansalmentien alueen pudistamisen kustannuksiin.” Tilinpäätöksen tulos vuodelta 2023 on 21 330 785,62 euroa, joka muodostuu seuraavista eristä: Kaupunginhallitus ehdottaa tilikauden 2023 tuloksen käsittelystä seuraavaa: […]

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätökset 25.3.2024

Porvoon Energia Oy:n ajankohtaiskatsausPorvoon Energia Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja pitivät ajankohtaiskatsauksen yhtiön toiminnasta, taloudesta ja tavoitteiden toteutumisesta sekä tulevaisuuden näkymistä. Ajankohtaiskatsaus merkittiin tiedoksi. Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n ylimenokauden toimitusjohtajan valintaKaupunginhallituksen konsernijaosto evästi Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n hallitusta ylimenokauden väliaikaiseksi toimitusjohtajan valinnassa. Korjaus 9.4.2024: Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n evästyksestä poistettu nimi. Muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Miljöhälsosektionens möte 21.3.2024

Miljöhälsosektionen förbjöd NordiCure Health Oy att marknadsföra sina produkter i strid med livsmedelsbestämmelser. Sektionen behandlade utfallsrapporten som gällde tillsynsplanen för miljöhälsovården 2023 samt programmet för produktivitet och balans i ekonomin och den ekonomiska översikten i fråga om miljöhälsovården. Dessutom gav sektionen flera utlåtanden bl.a. om stranddetaljplanen Storholmen Lovisa, detaljplanändringen Fredsby-Antby, miljötillståndsansökningar av Borealis Polymers Oy […]

Ympäristöterveysjaoston kokous 21.3.2024

Ympäristöterveysjaosto kielsi NordiCure Health Oy:tä markkinoimasta tuotteitaan elintarvikesäännösten vastaisesti. Jaosto käsitteli ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 2023 toteutumisraportin sekä talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman ja talouskatsauksen ympäristöterveydenhuollon osalta. Lisäksi jaoston antoi useita lausuntoja mm. ranta-asemakaavaan Storholmen Loviisa, asemakaavan muutokseen Rauhala-Antinkylä ja Borealis Polymers Oyn ja Lamor Recycling Oy:n ympäristölupahakemuksiin sekä Myrskylän jäteveden toiminnan lopettamiseen liittyen. Lausunnot olivat esityksen mukaisia.

Suomenkielisen koulutusjaoston kokous 21.3.2024

Suomenkielinen koulutusjaosto kokousti 21.3.2024 Ilolan koulussa. Huoltajakyselyn 2024 tulokset Suomenkieliset perusopetuspalvelut teettivät laatusuunnitelman mukaisen huoltajakyselyn keväällä 2024. Huoltajakysely oli jaettu kolmeen teemaan, jotka olivat kouluyhteisön hyvinvointi, laadukas oppiminen sekä osallisuus ja yhteistyö. Perusopetuspalvelut saivat huoltajilta väittämistä kokonaiskeskiarvoksi 3,4, kun maksimipistemäärä oli 4. Eniten tyytyväisyyttä huoltajat ilmaisivat kodin ja koulun yhteistyöhön sekä lapsen saamaan tukeen ja […]

Elinvoimalautakunnan päätökset 19.3.2024

Kokonniemen liikuntakeskus Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti antaa lausuntonsa jäsen Hjeltin muutosehdotuksen mukaisesti:Vaihtoehtojen arviointi Elinvoiman toimialan tarpeiden näkökulmasta vaihtoehdoissa tulee toteuttaa Kokonniemen suunnitellut olosuhteet huomioiden kaikkien käyttäjäryhmien tarpeita tasavertaisesti, mahdollistaen liikkumisen sekä tavoitteellisesti että matalalla kynnyksellä ja yhdistäen tapahtuma- ja liikuntapaikan laadukkaan toteutumisen. Toteutuksen karsimista alkuperäisestä kaavaversiosta puoltaa kuntatalouden muuttunut tilanne ja Porvoon kaupungin talouden tasapaino-ohjelma. Yksittäisen […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 19.3.2024

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi omien palvelualueidensa osalta toimialan tuottavuuden ja talouden tasapaino-ohjelman vuosille 2024–2027 Kaupunkikehityslautakunta päätti hyväksyä omien palvelualueiden osalta toimialan tuottavuuden ja talouden tasapaino-ohjelman 2024–2027 ja lähetti sen edelleen kaupunginhallitukselle huomioitavaksi kaupungin tuottavuuden ja talouden tasapaino-ohjelmassa 2024–2027. Asian käsittely Käsiteltäessä kaupunkikehityksen lautakunnan talouden tuottavuus- tasapaino-ohjelmaa vuosille 2024–2027 Riitta Ahola teki seuraavan muutosehdotuksen: ”Esitämme toimintatuottojen kaupunki-infran toimenpiteisiin: […]