Siirry sisältöön

Kaupunginvaltuuston päätökset 13.12.2023

Ero luottamustoimesta Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Anders Rosengrenille vapautuksen kaupunginvaltuuston jäsenen sekä kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsenen tehtävästä. Kaupunginvaltuusto valitsi Daniel Björkheimin jäseneksi ja Oscar Lökforsin varajäseneksi kasvun ja oppimisen lautakuntaan Kaupunginjohtajan viran hoitaminen Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultzin virkaa tekeväksi kaupunginjohtajaksi 30.4.2024 saakka. Asemakaava 548, Puistokatu I Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä asemakaavan […]

Porvoon kaupungin lupa- ja valvontalautakunnan päätökset 12.12.2023

Rakennuslupa Keskon Länsirannalle sijoittuvalle hybridirakennukselle palautettiin valmisteluun Hannele Luukkainen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Palautusta esittivät myös Mirja Suhonen ja Elin Andersson eri perusteilla ja evästyksillä. Kaikki palautusesityksiä kannatettiin, joten ne yhdistettiin. Elektronisessa äänestyksessä asian käsittelyn jatkamista kannatti neljä jäsentä (Christer Andersson, Juho Tanska, Tom Blomqvist, Petri Pasanen) ja palauttamista kannatti neljä jäsentä (Hannele […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 11.12.2023

Vanhan Strömborskan ja Teletalon suunnitteluvaraukselle jatkoa vuoden 2024 loppuun Ventidue Oy on hakenut suunnitteluvaraukselleen jatkoa voidakseen jatkaa suunnittelutyötään. Lautakunta päätti esityksen mukaisesti, että Ventidue Oy:lle myönnetään jatkoa suunnitteluvaraukselle vuoden 2024 loppuun asti. Varausta on mahdollista jatkaa tästä vielä vuoden 2025 loppuun asti, mikäli suunnittelua hidastaneet ongelmat ovat ratkaistu ja kaavoitusprosessi on edennyt luonnosvaiheeseen. Vanha Strömborgska […]

Elinvoimalautakunnan päätökset 5.12.2023

Porvoon kaupungin kulttuuripalkinto 2023 Elinvoimalautakunta päätti myöntää Porvoon kaupungin kulttuuripalkinnon vuonna 2023 kuvataiteilija Nelli Niolle hänen ansioistaan kuvataiteilijana ja erityisesti hänen työstään Ateljee Eivorissa Porvoon Taidetehtaalla vuodesta 2018. Nio on Ateljee Eivor ry:n kantavana voimana ja taideopetustoiminnasta vastaavana edistänyt erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden ja taiteen tekijöiden mahdollisuuksia toimia ja tulla nähdyiksi. Vuoden liikuntapalkinto 2023 Elinvoimalautakunta […]

Kaupunginhallituksen päätökset 4.12.2023

Asemakaava, Puistokatu I Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan 548 Puistokatu I. Ilmasto- ja ympäristöohjelma 2024–2027 Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy ilmasto- ja ympäristöohjelman vuosille 2024–2027. Kevin Servin esitti, että hiilineutraaliustavoite siirretään vuodelle 2035. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Kevin Servin jätti pöytäkirjemerkinnän asiassa. Kokonniemen liikuntakeskuksen kehittäminen, suunnittelutilanteen seuranta […]