Siirry sisältöön

Suomenkielisen koulutusjaoston kokous 19.12.2023

Suomenkielisen perusopetuksen arviointiraportti Suomenkielisen perusopetuksen arviointiraportti lukuvuodesta 2022–2023 on julkaistu. Arviointia on tehty suomenkielisen koulutusjaoston hyväksymän laatusuunnitelman pohjalta. Arvioinnissa on analysoitu oppimisesta ja hyvinvoinnista kerättyä aineistoa. Lukuvuoden 2022–2023 arviointiraportissa nousee esiin samankaltaisia trendejä kuin valtakunnallisestikin. Porvoon kaupungin suomenkielisessä perusopetuksessa vuosiluokalla 6 matematiikan valtakunnallisen kokeen tulos oli arvosana 7,5 ja vuosiluokalla 9 arvosana oli 6,25. Lukutaidon […]

Kaupunginhallituksen päätökset 18.12.2023

Asuintonttien varaaminen AK 549 Tehtaanpuiston puutalot Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoon kaupunki varaa Avain Yhtiöt Oy:lle AK 549 Tehtaanpuiston puutalot nimisen asemakaavan mukaiset tontit 1 ja 2 sekä tontteihin liittyvän LPA-pysäköintialueen. Tämä varauspäätös on voimassa 8 kuukautta sen saatua lainvoiman. Kaupunki perii varausmaksuna 12 000 euroa tämän päätöksen saatua lainvoiman. Sosiaalitoimen ja terveyden ja sairaanhoidon […]

Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätökset 14.12.2023

Tarveselvitys keskustan palvelualueen varhaiskasvatuspalveluista Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti hyväksyä tarveselvityksen keskustan palvelualueelta. Varhaiskasvatuspalveluissa on tehty keskustan palvelualueen varhaiskasvatuspalveluista tarveselvitys, joka osoittaa selkeästi olemassa olevien päiväkotipaikkojen korvaamistarpeen uudisrakentamisella sekä päiväkotipaikkojen lisäämistarpeen tällä alueella. Tarveselvityksessä on esitetty varhaiskasvatuksen järjestämisessä huomioitavia asioita. On nostettu esille varhaiskasvatuspalvelujen lainsäädännön velvoittavuus ja valtakunnalliset trendit varhaiskasvatuksen viimeaikaisista muutoksista ja niiden toteutuminen […]

Kaupunginvaltuuston päätökset 13.12.2023

Ero luottamustoimesta Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Anders Rosengrenille vapautuksen kaupunginvaltuuston jäsenen sekä kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsenen tehtävästä. Kaupunginvaltuusto valitsi Daniel Björkheimin jäseneksi ja Oscar Lökforsin varajäseneksi kasvun ja oppimisen lautakuntaan Kaupunginjohtajan viran hoitaminen Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultzin virkaa tekeväksi kaupunginjohtajaksi 30.4.2024 saakka. Asemakaava 548, Puistokatu I Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä asemakaavan […]

Porvoon kaupungin lupa- ja valvontalautakunnan päätökset 12.12.2023

Rakennuslupa Keskon Länsirannalle sijoittuvalle hybridirakennukselle palautettiin valmisteluun Hannele Luukkainen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Palautusta esittivät myös Mirja Suhonen ja Elin Andersson eri perusteilla ja evästyksillä. Kaikki palautusesityksiä kannatettiin, joten ne yhdistettiin. Elektronisessa äänestyksessä asian käsittelyn jatkamista kannatti neljä jäsentä (Christer Andersson, Juho Tanska, Tom Blomqvist, Petri Pasanen) ja palauttamista kannatti neljä jäsentä (Hannele […]