Siirry sisältöön
päätöstiedote -

Ympäristöterveysjaoston kokous 20.10.2022

Ympäristöterveysjaosto antoi lausuntonsa Pukaron kartanon eläinsuojan ympäristöluvan muutoshakemuksesta liittyen lannan käsittelyyn rakennettavassa biokaasulaitoksessa sekä Rosk’n Roll Oy:n maa-aineslupahakemuksesta Kilpilahden alueella Porvoossa. Jaosto antoi lausuntonsa myös Porvoon Tehtaanpuiston puutalot -asemakaavaehdotuksesta Taidetehtaan ja Kokonniemen väliselle alueelle sekä Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaavan rakennemalleista. Lausunto annettiin lisäksi Sipoon Nikkilän kartanon keskuksen asemakaavaehdotuksesta esittelijän täydennettyä lausuntoesitystään suunnitellun asuinalueen läheisyydessä olevan […]

Kaupunginhallituksen päätökset 31.10.2022

Porvoon Energia Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että Porvoon Energia Oy:n uudeksi tuloutustavoitteeksi muutetaan kaupungin vuoden 2022 talousarvioon 2,4 miljoonan euron osingonmaksu kaupungille. Vastaavasti vuoden 2022 talousarviosta poistetaan alkuperäinen tuloutustavoite (neljä prosenttia liikevaihdosta). Vuoden 2023 tuloutustavoite päätetään kaupungin talousarvion yhteydessä. Kaupunginhallitus päätti lisäksi yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2022 talousarvion antolainauksen määrärahoja korotetaan 30 000 […]

Kaupungin avustuksiin esitetään läpinäkyvyyttä ja tasavertaisuutta edistäviä muutoksia

Kaupungin avustuskäytäntöihin esitetään muutoksia, joilla tavoitellaan läpinäkyvyyttä ja tasavertaisuutta avustusten myöntämiseen. Muutoksissa ehdotetaan uutta yhteisöllisyyden avustusta, joka kokoaisi alleen useita nykyisiä avustuksia. Esimerkiksi liikunnan, nuorison ja kulttuurin avustukset pysyisivät edelleen erillisenä kategorioina, mutta niidenkin kriteerejä esitetään yhtenäistettäviksi.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökset 25.10.2022

Sijoittamislupahakemus, aloittamisoikeudella, Telia Towers Finland Oy Lautakunta päätti äänestyksen jälkeen esittelijän ehdotuksesta (5 puolesta Elin Andersson (puheenjohtaja), Christer Andersson, Patrick Nyholm, Pia Sågbom, Liisa Saarela ja 5 vastaan Tom Blomqvist, Krista Hummastenniemi, Petri Pasanen, Hannele Luukkainen, Pekka Malin, puheenjohtajan ääni ratkaisi); merkitä tiedoksi Telia Towers Finland Oy:n 22.10.2021 päivätyn sijoituslupahakemuksen liitteineen ja asiassa saadut vastineet […]

Sivistyslautakunnan päätökset 25.10.2022

Osavuosiraportti Sivistyslautakunta merkitsi osavuosiraportin 3/2022 tiedoksi. Talousarvion ennustetaan tämänhetkisen tiedon mukaan ylittyvän noin 1,8 miljoonaa euroa. Ylitykset koskevat pääosin suomen- ja ruotsinkielisiä koulutuspalveluita. Bjurbölen päiväkodin hankesuunnitelma Juha Aaltonen esitti Hilkka-Leena Oravan kannattamana, että hankesuunnitelma hylätään. Perusteluina suhteettoman kallis hinta vs. budjetoitu ja tämä periaatteita vastaan ryhmäkoon osalta. Lautakunta päätti äänestyksen jälkeen äänin 7 (Hanna Lönnfors, […]

Kaupunginhallituksen päätökset 24.10.2022

Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n ja Porvoon kaupungin välinen sopimus hankesuunnittelusta Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyä sopimuksen Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n ja Porvoon kaupungin välillä. Sopimuksen mukainen kokonaiskustannus on enintään 600 000 euroa (alv 0 %). Hankesuunnittelusopimuksessa on kuvattu muun muassa hankesuunnittelun keskeinen sisältö, osapuolten vastuut ja velvoitteet sekä kustannukset. Liikelaitos Kuninkaantien työterveyden toiminnan muutokset 2023 jälkeen Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti […]

Huhtisen päiväkodin uudisrakennus etenee päätöksentekoon

Huhtisen päiväkodin uudistamiselle on laadittu uusi hankesuunnitelma. Suunnitelman mukaan päiväkoti korvataan kokonaan uudella rakennuksella. Uuden rakentaminen avaa erilaisia mahdollisuuksia kuin aiempi suunnitelma peruskorjauksesta ja laajennuksesta, joten uuden hankesuunnitelman mukaan päiväkotiin tulee noin 210 paikkaa 10 ryhmässä.

Sivistyslautakunta ja kaupunginhallitus käsittelevät asiaa seuraavissa kokouksissan. Esitys on, että hankesuunnitelma hyväksytään, ja toteutussuunnittelu voidaan käynnistää. Rakentamispäätös tehdään erikseen myöhemmin.