Siirry sisältöön

Porvoon kaupungin lupa- ja valvontalautakunnan päätökset 30.1.2024

Rakennuslupahakemus, Taidetehtaan rantakatu 3, Taidetehtaan rantakorttelit Rakennuslupaa haetaan hybridirakennuksen rakentamiseksi. Rakennus käsittää K-Citymarket päivittäis- ja erikoistavarakaupan suuryksikön, maanalaisen pysäköintihallin, kaupan lastauspihan, asuntoja sekä hotellin.Rakennusvalvonta on pyytänyt kaupunkisuunnittelulta uuden lausunnon koskien palautuspäätöksessä annettuja evästyksiä.Rakennushanke on asemakaavan mukainen. Silloin kun maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät, tulee rakennuslupa myöntää. Käsittelyn aikana Hannele Luukkainen teki seuraavan […]

Elinvoimalautakunnan päätökset 23.1.2024

Kalastussääntöjen päivittäminen Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Porvoon kaupungin vesialueiden uudet kalastussäännöt. Uusien kalastussääntöjen tärkeimmät muutokset ovat, että kalastuslupia myydään jatkossa kaikille halukkaille sääntöjen määrittelemän määrän rajoissa riippumatta asiakkaan kotikunnasta. Kalastusrajoitusten yhtenäistämisen myötä kalastusalueita on jatkossa vain kaksi, ammattikalastajille lisättiin isorysälupa ja kalastuslupien hinnat on päivitetty. Porvoon kansalaisopiston opetussuunnitelman hyväksyminen Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä kansalaisopiston opetussuunnitelman. […]

Kaupunginhallituksen päätökset 22.1.2024

Kaupunginjohtajan virka Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valtuuttaa valmisteluryhmän esihaastattelemaan hakijoita ja tekemään sen jälkeen esityksensä haastateltavista kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus pitää ylimääräisen Teams-kokouksen 31.1.2024, jolloin se valitsee haasteltavat kokoukseen 5.2.2024. Kerrostalotontin myyminen, Tehtaanpuiston puutalot Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoon kaupunki myy Asunto Oy Porvoon Taidetehtaankatu 3 A:lle asuinrakennustontin 638-22-459-2. Kauppahinta on 1 076 700 euroa. Samassa yhteydessä Porvoon […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 16.1.2024

Lautakunta käsitteli keskustan pysäköintiselvitystä ja päätti käyttää sen suosituksia tulevan suunnittelutyön tukena Kaupunkikehityslautakunta merkitsi kokouksessaan tiedoksi Porvoon keskusta-alueelta tehdyn pysäköintiselvityksen ja päätti, että selvityksen suosituksia käytetään ohjeina alueen tulevassa suunnittelutyössä. Samoin lautakunta päätti, että katusuunnitelmaa jatketaan vaihtoehdon 1 (VE 1) pohjalta. Asian käsittely Käsittelyn aikana Hanna Virtanen teki seuraavan vastaehdotuksen; Ehdotamme torin kaavahankkeen / torihankkeen […]

Kaupunginhallituksen päätökset 15.1.2024

Porvoon kaupungin konserniohjeen päivitys Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy konserniohjeen. Vuoden 2023 alusta voimaan tulleen organisaatiorakenteen ja samanaikaisesti hallintosääntöön tehtyjen muutosten myötä on tarpeen päivittää myös konserniohje ajantasaiseksi. Uuden hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallituksen konserniohjauksen tehtäviä on siirretty konsernijaostolle, joten konserniohjeeseen on tehty tätä hallintosäännön muutosta vastaavat tekniset korjaukset, sekä päivitetty tytäryhteisöjä koskevat raportointiaikataulut […]

Kaupunginhallituksen päätökset 8.1.2024

Liikuntapalveluiden kehittäminen Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että liikuntapalveluiden kokonaisvaltainen kehittäminen toteutetaan esitetyin painopistein ja toimenpitein vuoden 2024 aikana. Lisäksi kaupunginhallitus päätti käynnistää selvityksen liikuntapalveluiden tulevaisuuden järjestämistavasta, jotta eri johtamis- ja hallintomallien arvio tapahtuu tietoon perustuen. Arvio voi koskea esimerkiksi nykyistä mallia, jossa toimitaan suoraan kaupungin organisaation toimialan alaisuudessa, liikelaitosta tai osakeyhtiötä. Tankkaukset öljy-yhtiöiden korteilla 2024–2026 (2028) […]