Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 19.12.2022

Pitkäaikainen laina, Liikelaitos Porvoon vesi Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti myöntää 4 miljoonan euron suuruisen pitkäaikaisen lainan liikelaitos Porvoon Vedelle. Liikelaitos Porvoon Vedellä on tarve nostaa noin 4 miljoonaa euroa pitkäaikaista lainaa investointien rahoittamiseen. Vuoden 2022 talousarviossa kohdassa antolainat on varauduttu siihen, että Liikelaitos Porvoon Veden investointeja rahoitetaan osittain pitkäaikaisella lainalla kaupungilta. Talousarviossa on yhteensä 9 miljoonan […]

Sivistyslautakunnan päätökset 15.12.2022

Vuoden liikuntapalkinto 2022 Sivistyslautakunta päättää myöntää Porvoon Vuoden liikuntapalkinto 2022 -palkinnon fitness-urheilija Meriliis Tammille. Palkintosumma on 2 000 euroa.21-vuotias porvoolainen, Team Pro Leveliä, edustava Meriliis Tamm on tänä vuonna saavuttanut merkittävää menestystä sekä kansallisissa että kansainvälisissä arvokilpailuissa. Porvoon kaupungin kulttuuripalkinto 2022 Sivistyslautakunta päättää myöntää Porvoon kaupungin kulttuuripalkinnon vuonna 2022 tanssitaiteen maisteri Hanne Kauppiselle hänen ansioistaan […]

Kaupunginvaltuuston päätökset 14.12.2022

Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto päätti äänestysten jälkeen hyväksyä vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelman. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 5 muutosta kaupunginhallituksen esitykseen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Kristel Pynnösen esityksen: s. 28 ”Vuoden aikana käynnistetään kaavamuutos koskien asemakaava 456 Toukovuori. Kaavaa valmistellaan muutettavaksi niin, että se mahdollistaa sujuvampia liikenne ratkaisuja ja yksittäisten taloyhtiöiden pysäköintipaikkojen […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 13.12.2022

Länsirannan vierasvenesataman tarjouskilpailu on ratkennut Elo-syyskuussa 2022 järjestettiin kilpailu, jossa haettiin palveluntuottajia Länsirannan vierasvenesataman alueelle. Tarjousaikana jätettiin kaksi tarjousta. Tarjouksen jättivät Wilenius Båtvarv ry sekä Telakka Porvoo Borgå. Telakka Porvoo Borgån tarjous koski koko aluetta ja Wilenius båtvarv ry:n tarjous telakkarakennuksia sekä telakkatonttia. Asian käsittelyMika Varpio esitti Jarmo Grönmanin kannattamana, että asia palautetaan uuteen valmisteluun. […]

Kaupunginhallituksen päätökset 7.12.2022

Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelma Kaupunginhallitus päätti äänestysten jälkeen esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2025. Kaupunginhallitus hyväksyi runsaasti muutoksia kaupunginjohtajan esitykseen. Kaupunginjohtaja täydensi kokouksessa esitystään. Rahoitusjohtaja valtuutettiin tekemään teknisluonteisia muutoksia talousarviokirjaan ennen valtuuston käsittelyä. Täydennykset, muutosesitykset ja äänestystulokset ovat erillisessä liitteessä. Porvoon kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus päätti äänestysten […]

Kaupunginhallituksen päätökset 28.11.2022

Johtaja- ja päällikkövirkojen täyttäminen Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan esityksen. Porvoon kaupungin vastaus ELY-keskuksen kuntapaikkoja koskevaan kyselyyn Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoon kaupunki ilmoittaa ELY-keskukselle, että kaupunki sitoutuu korottamaan kuntapaikkojen määrää 100 paikalla vuonna 2023 ukrainalaisten pakolaisten vastaanottamiseksi. Kevin Servin esitti, että kuntapaikkojen määrää ei koroteta. Esitystä ei kannatettu, joten sen raukesi. Kevin Servin jätti […]

Kaupunginhallitus käsittelee kuntapaikkojen lisäämistä ukrainalaisten vastaanottamiseksi

Uudenmaan ELY-keskus on lähettänyt alueen kunnille pyynnön, jossa toivotaan, että kunnat varautuvat pakolaisten vastaanottoon ja tekevät päätöksiä vuodelle 2023 kohdentuvista lisäkuntapaikoista. ELY-keskus arvioi, että Uudenmaan kunnista tarvitaan yhteensä noin 2500 lisäkuntapaikkaa. Kaupunginhallitukselle esitetään, että Porvoon kaupunki sitoutuu korottamaan kuntapaikkojen määrää 100 paikalla vuonna 2023 ukrainalaisten pakolaisten vastaanottamiseksi.