Siirry sisältöön

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 22.11.-21.12.2023

UUDELY/9763/2023 Uudenmaan ELY-keskus on antanut 22.11.2023 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 13 §:n mukaisen päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa. Asian diaarinumero on UUDELY/9763/2023. Porvoon Energia Oy:lle annettu päätös koskee Kilpilahden lämmöntalteenotto- ja merilinjahanketta, Kilpilahti, Porvoo.Hankkeen tarkoituksena on hyödyntää Kilpilahteen sijoittuvan Neste Oyj:n uusiutuvan vedyn tuotantolaitoksen hukkalämpöä ja siirtää se putkea pitkin Tolkkisten voimalaitosalueelle, jonne rakennetaan lämpöpumppulaitteisto. […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 21.11.2023

Lautakunta esitti Puistokatu I -asemakaavan hyväksymistä Lautakunta hyväksyi Puistokatu I -asemakaavaehdotuksen vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin sekä kaava-asiakirjoihin tehdyt tarkistukset. Lisäksi lautakunta esitti kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Puistokatu I -asemakaavan hyväksymistä. Kaavaehdotuksesta jätettiin kaksi muistutusta ja viisi lausuntoa. Muistutusten ja lausuntojen takia asemakaavakarttaan ei tehty muutoksia, mutta kaavan yleisiä määräyksiin tehtiin pieniä lisäyksiä ja tarkennuksia. Nämä […]

Porvoon vesi 110 vuotta – Luottavaisin mielin tulevaisuuteen

Porvoon vesi täyttää kuluvana vuonna 110 vuotta. Matkaan on mahtunut lukuisia rakennettuja verkostokilometrejä ja uusia laitoksia vastaamaan kehittyvän Porvoon vesihuollon tarpeita. Porvoon vesi on aloittanut toimintansa kunnallisena liikelaitoksena 1913, jolloin vesijohtoverkoston pituus oli 12,5 km ja verkostoon liittyneitä asiakkaita oli 131 kiinteistöstä. Porvoossa asui tuolloin 5971 asukasta. 110 vuoden aikana Porvoo on kasvanut elinvoimaiseksi yli […]

Kaupunginhallituksen päätökset 20.11.2023

Länsirannan leikkipuiston rakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Länsirannan leikkipuiston rakennuksen hankesuunnitelman. Maankäyttösopimusten periaatteet keskustan alueella Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, hyväksyä apulaiskaupunginjohtajan muutetun esityksen. Kaupunginhallitus päätti, että Porvoon keskustan alueella voidaan käyttää seuraavia periaatteita maankäyttösopimusten laadinnassa 31.12.2028 saakka: Kaupunki perii maankäyttösopimuskorvausta, joka vastaa 40 prosenttia asemakaavamuutoksen tuoman uuden rakennusoikeuden arvosta. Korvausta ei peritä, mikäli maanomistaja […]

Epoon koulun toiminta siirretään Keskuskouluun ensi viikoksi – syynä otsonointikokeilu

Koulun oppilaat ja henkilökunta kuljetetaan maanantaiaamuna linja-autoilla Keskuskouluun, ja koulupäivän päätteeksi takaisin Epooseen. Oppilaiden koulupäivä alkaa ja loppuu lukujärjestyksen mukaan Epoon koululla. – Olemme antaneet luvan yhdelle yritykselle tehdä otsonointikokeiluja ja -mittauksia liikuntasalissa. Kommunikaatio ja ymmärrys asiasta yrityksen kanssa ja tiedotus koulun ja huoltajien suuntaan ei ole ollut toimivaa. Otsonointia on tehty useana yönä, eikä […]