Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 19.2.2024

Kaupunginjohtajan valitseminen Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita ne kaupunginjohtajan virkaa hakeneet, joista teetetään henkilöarviointi: Robert Nyman ja Jani Pitkäniemi. Kaupunginhallitukselle esitellään henkilöarviointien tulokset 4.3.2024. Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto pitää virkavaalin 13.3.2024 Sydkustens landskapsförbund:n edustajien valinta Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle. Muut asiat Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.

Ympäristösuojelun päätöksen tiedoksiantokuulutus 16.2. – 24.3.2024

Dnro 326/11.01.03/2024 Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta. HakijaHF Helicopters Oy AsiaPorvoon kaupungin ympäristönsuojelu/ympäristönsuojelupäällikkö on 13.2.2024 tekemällään päätöksellä nro 6/2024 (diaarinumero 326/11.01.03/2024) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla HF Helicopters Oy:lle Hamarin sataman helikopterilennätystä 24.2.2024 koskevat määräykset. Julkipantu                        16.2. – 24.3.2024

Ympäristönsuojelun päätöskuulutus 15.2. – 23.3.2024

Dnro 324/11.01.00/2024 Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n mukaisesta ympäristöluvan rauettamisesta Hakija Ympäristönsuojelu Asia Porvoon kaupungin ympäristönsuojelu/ympäristönsuojelupäällikkö on 13.2.2024 tekemällään päätöksellä nro 5/2024 (diaarinumero 324/11.01.00/2024) rauettanut Bookwell Oy:lle 21.12.2011 myönnetyn ympäristöluvan, koskien graafista tuotantoa. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n mukaan lupaviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminta on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti yli viisi vuotta. Kirjapaino sijaitsi […]

Elinvoimalautakunnan päätökset 13.2.2024

Muutokset elinvoiman toimialan avustusohjeisiin Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä kolme muutosta elinvoiman toimialan avustusohjeisiin.Keskeisimmät muutokset liittyivät tasavertaisuuden parantamiseen, eräissä tapauksissa voidaan myöntää avustusta myös alle kalenterivuoden toimineille yhdistyshakijoille. Liikunnan vuokra-avustus täsmennetään, ja selvennetään projektiavustuksen terminologia. Muut asiat Muut asiat lautakunta päätti esityslistan mukaisesti. 

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 13.2.2024

Lautakunta valitsi Vanhan sillan urakoitsijaksi Ralf Ajalin Oy:n Kaupunkikehityslautakunta päätti valita Ralf Ajalin Oy:n Porvoon vanhan sillan rakennusurakan toimittajaksi vuosiksi 2024–2025. Hankinnan arvo on 2 015 727 euroa. Porvoon kaupunki pyysi 4. joulukuuta 2023 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella tarjouksia Vanha Porvoon liimapuisen palkkisillan rakennusurakasta. Kyseinen silta sijaitsee Vanhassa Porvoossa ja se yhdistää Vanhan Helsingintien ja Sillanmäen […]