Siirry sisältöön

Suomenkielisen koulutusjaoston kokous 8.2.2024

Suomenkielinen koulutusjaosto kokousti 8.2.2024 Jokilaakson koulussa. Perusopetuksen koulujen opetustunnit ja koulunkäynninohjaajaresurssi lukuvuonna 2024–2025 Suomenkielinen koulutusjaosto hyväksyi perusopetuksen opetustunti- ja koulunkäynninohjaajaresurssin valmistelua koskevat periaatteet. Suomenkielinen koulutusjaosto noudattaa kaupunginvaltuuston päättämää vuoden 2024 talousarviota sekä kasvun ja oppimisen lautakunnan päättämää käyttösuunnitelmaa. Valmistelussa huomioidaan muun muassa valmisteilla olevan talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelman sekä oppilasmäärän kehittymisen vaikutukset. Linnankosken lukion ja […]

Ideat on tehty toteutettaviksi – kaupunkilaisilta 174 ideaa osallistuvaan budjetointiin

Myös tänä vuonna paljon ideoita vapaa-aikaan ja kaupunkiympäristöön liittyen Ideointivaihe alkoi 16.1. ja päättyi 6.2. Porvoon toisessa osallistuvassa budjetoinnissa toteutetaan kaupunkilaisten ideoita 50 000 euron edestä vuonna 2024. – Ideoita tuli taas runsaasti, vaikka viime vuoden määrästä jäädään selvästi. Porvoolaiset ja muut Porvoon asioista kiinnostuneet ovat edelleen halukkaita kehittämään Porvoota kaupunkina ja sen lähiympäristöä sekä […]

Kaupunginhallituksen päätökset 6.2.2024

Palveluverkon periaatteet Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti lähettää palveluverkon periaatteet lausunnoille kasvun ja oppimisen lautakuntaan ja kaupunkikehityslautakuntaan. Konsernipalveluita evästettiin täydentämään esitystä toimitilojen sekä rahoituksen osalta. Lautakuntia pyydetään antamaan lausuntonsa helmikuun aikana. Lausuntojen pohjalta kaupunginhallitus tekee päätöksen periaatteista 11.3.2024. Kaupunginhallitus kehotti jatkovalmistelussa myös selvittämään, mitä toimenpiteitä ja resursseja nykyisen sivistysverkon ylläpitäminen palvelukylissä edellyttää. Tämän perusvaihtoehdon selvittäminen osana sivistysverkkoselvitystä […]