Siirry sisältöön

Uutiset

Porvoon kaupungin uusimmat tiedotteet.

Selaa kategorian mukaan

Kaupunginhallitus käsittelee hallintosääntöä

Kaupungin organisaatiouudistuksen valmistelu on edennyt vaiheeseen, jossa muokataan kaupungin hallintosääntö vastaamaan uutta organisaatiorakennetta. Kaupunginhallitus aloittaa hallintosäännön käsittelyn kokouksessaan 21. marraskuuta. Valtuuston on tarkoitus päättää hallintosäännöstä 14. joulukuuta. Hallintosääntöön on koottu keskeisimmät määräykset kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä sekä kaupungin hallinnosta.

Saksalan vesilaitoksen laajennukseen liittyvien raakavesilinjojen ja laitokselta lähtevän pääjohdon rakentamistyöt alkavat

Porvoon veden johtokunta valitsi Saksalan vesilaitoksen laajennukseen liittyvien raakavesilinjojen ja laitokselta lähtevän pääjohdon rakennusurakoitsijaksi kesäkuun kokouksessaan Lännen Alituspalvelu Oy:n. Urakkasopimus Porvoon veden ja Lännen Alituspalvelu Oy:n välillä on allekirjoitettu heinäkuussa. Johtojen rakennustyöt aloitetaan Saksala-Suomenkylä väliseltä linjaosuudelta joulukuun 2022 / tammikuun 2023 aikana Saksalan laitosalueelta lähtien ja helmikuussa 2023 Suomenkylä-Linnamäki välisellä osuudella. Rakentamistyö kestää vuoden 2023 […]

Kaupungin tietotekniset järjestelmät täysin palautuneet

Järjestelmähäiriö johtui palvelinjärjestelmän teknisestä viasta. Vian seurauksena yksi palvelimista kuormittui ja aiheutti hidastumista, ja lopulta esti käyttäjien pääsyn järjestelmiin. – On valitettavaa, että vika aiheutti hankaluuksia sekä kaupungin työntekijöille että kaupunkilaisille. Käymme tilanteen huolellisesti lävitse ja tavoitteena on ehkäistä vastaavien tapahtumien syntyminen tulevaisuudessa, kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula sanoo.

Sähkökatkot vaikuttavat myös vesihuoltoon

Mihin sähköä tarvitaan vesihuollossa? Puhtaan hanaveden toimituksessa sähköä tarvitaan raakaveden pumppaukseen kaivoista, veden käsittelyyn talousvedeksi ja veden pumppaamiseen vesijohtoverkostossa vedenkäyttäjille. Jätevesi valuu yleensä painovoiman avulla kiinteistöstä viemäriin ja viettoviemäreissä, mutta jäteveden siirtoon viemäriverkostossa jätevedenpuhdistamolle tarvitaan myös pumppuja. Sähköä kuluu myös jäteveden puhdistusprosesseissa jätevedenpuhdistamolla. Miten sähkökatko vaikuttaa vesihuoltopalveluun? Talousveden käsittely jatkuu varavoiman avulla tai vedenkäsittely ja […]